woman in red Nike tank top sitting beside woman in red tank top

Wat is ADD: Attention Deficit Disorder?

Over ADD

ADD (Attention Deficit Disorder) is een concentratiestoornis. Mensen met ADD hebben problemen bij het behouden van aandacht en focus, het gebruik van hun werkgeheugen en het terugroepen van herinneringen, en het reguleren van emoties. Het organiseren en prioriteren van taken kan een uitdaging zijn.

ADD’ers vermommen (onbewust) hun concentratiegebrek. Hierdoor kan het voorkomen dat zij lager presteren dan zij eigenlijk kunnen, omdat er heel veel energie gaat naar het voortdurend compenseren van hun concentratiestoornis.

ADD-kenmerken

ADD-ers worden door hun omgeving ook vaak als rustige, wat verlegen, bedachtzame, dromerige, mensen omschreven. Typische ADD kenmerken zijn:

  • Heeft vaak moeite om de aandacht te houden voor het werk of de situatie
  • Luistert vaak niet goed naar details of maakt onzorgvuldige fouten op het werk, op school of bij andere taken.
  • Heeft vaak problemen bij het organiseren van taken of activiteiten
  • Wordt gemakkelijk afgeleid door prikkels van buitenaf
  • Volgt niet de instructies op of verzuimt het om werk of schoolopdrachten, karweitjes of andere activiteiten af te ronden, ook al begrijpt hij wat er van hem wordt verwacht.
  • Wordt vergeetachtig bij het uitvoeren van routineklussen
  • Schuift of vermijdt taken die blijvende aandacht vereisen.
  • Verliest dingen die nodig zijn om taken of activiteiten uit te voeren.
  • Lijkt niet te luisteren, zelfs niet als er rechtstreeks met hem wordt gesproken.

Mensen met ADD/ADHD kunnen ook een zintuiglijke stoornis hebben, wat betekent dat ze overgevoelig zijn voor en zich bewust zijn van geluid, licht en lichamelijke sensaties. Zelfs het gevoel van kleding op de huid of de temperatuur in een kamer kan een afleiding zijn bij ADD.

Positieve eigenschappen van mensen met ADD zijn dat ze vaak creatief zijn, snel kunnen denken en goed zijn in het bedenken van oplossingen voor problemen.

Na het lezen van dit boek kan iedereen goed uitleggen dat ADD niet hetzelfde is als ADHD en vooral vertellen wat het wel is en hoe je ermee om kunt gaan.

Verschil tussen ADD en ADHD

ADD wordt meer dan ADHD in verband gebracht met depressie, angststoornissen en slechte schoolprestaties. Gedragsproblemen zijn over het algemeen minder aan de orde.

Het verschil tussen ADD en ADHD is de H van hyperactiviteit. ADD is een type ADHD, namelijk ADHD-I oftewel het voornamelijk onoplettende type. Mensen met ADD lijken soms in een andere wereld of dromerig te zijn. Hyperactiviteit en impulsief reageren speelt bij mensen met ADD niet of nauwelijks een rol.

Mensen met ADHD hebben door hun hyperactiviteit juist moeite om stil te zitten en moeten soms bewegen om zich te kunnen concentreren. Mensen met ADHD vertonen vaker risicovol gedrag zoals onbeschermde seks hebben of drugsgebruik.

Doordat ADD-ers voor hun omgeving vaak rustiger zijn in hun gedrag wordt de diagnose relatief vaak later in hun leven gesteld dan bij ADHD-ers.

ADD op school

ADD kan van invloed zijn op het vermogen van een scholier om informatie uit de woorden, muziek, video en geschreven tekst van een leraar te verwerken. Een gebrek aan aandacht kan ook van invloed zijn op het vermogen van de hersenen om informatie die niet belangrijk is te filteren. Mensen met ADD kunnen zich niet concentreren vanwege afleidingen die anderen nauwelijks opmerken.

Scroll naar boven