2 men running on water during daytime

Wat is de behandeling van ADHD?

ADHD is niet te genezen. Behandeling is gericht op het verminderen van klachten. Vaak bestaat een behandeling uit een vorm van gedragstherapie en/of medicatie.

In Druks legt Francien uit wat AD(H)D precies is en geeft ze een ongefilterd kijkje in haar leven.

Psycho-educatie

Psycho-educatie is gericht op dat iemand zo veel mogelijk inzicht en kennis krijgt over ADHD. Het begrijpen van eigen gedrag kan helpen om beter met de symptomen om te kunnen gaan.

Cognitieve Gedragstherapie

Hierbij wordt aandacht besteed aan gedrag en gedachten die van invloed kunnen zijn op de ernst van de symptomen. Het is erop gericht om iemand bewust te maken en meer grip te laten krijgen op zijn/haar innerlijke functioneren. Het kan mensen met ADHD helpen leren nadenken over bepaalde acties en zo hun impulsiviteit te beheersen.

Sociale vaardigheidstraining

Veel mensen met ADHD lopen tegen moeilijkheden aan in sociale contacten. Door middel van een Sociale Vaardigheidstraining worden sociale vaardigheden geoefend om contacten met anderen te kunnen verbeteren.

Fysiotherapie of een sensomotorische training

Veel kinderen met ADHD hebben moeite met fijne motoriek. Fysiotherapie of een sensomotorische training kan dit helpen verbeteren.

Medicijnen

Medicijnen blijken voor mensen met ADHD over het algemeen meer effect te hebben dan therapie. Stimulantia (zoals Ritalin, Concerta en dextro-amfetamine) worden het meest voorgeschreven. Deze werken bij 50-70% van de mensen voor alle ADHD symptomen. De medicatie zorgt ervoor dat mensen met ADHD zich rustiger voelen, meer energie hebben, helderder na kunnen, georganiseerder zijn en zich beter kunnen concentreren.

Soms helpen visolie- en Omega-3-supplementen, omdat deze een bevorderend effect hebben op het concentratievermogen.

Scroll naar boven