man wearing black crew-neck top

Wat is chronische pijn?

Chronische pijn is een pijn die aanwezig blijft, ook als er geen sprake (meer) is van dreigende beschadiging. De pijn dient niet meer als alarmsignaal. Als dit langer dan drie maanden duurt, is er sprake van chronische pijn. Deze pijn kan leiden tot een negatieve spiraal, waarbij iemand steeds minder actief wordt.

Lees ook: Centrale sensitisatie: hoe pijn de werking van pijn verandert

Scroll naar boven