person holding medicine pills

Wat is comorbiditeit?

Comorbiditeit is het naast elkaar voorkomen van verschillende stoornissen tegelijkertijd. Hulpverleners zien het naast elkaar voorkomen van psychische stoornissen vaak als een teken dat sprake is van ernstigere problematiek, maar dit hoeft niet het geval te zijn.

Een veel voorkomende vorm van comorbiditeit is dat een depressie samengaat met een angststoornis. Dit betekent in dit geval dat iemand meer klachten heeft dan iemand met één van de diagnoses: iemand is somber en angstig tegelijkertijd. Deze klachten komen echter zo vaak samen voor dat je je kunt afvragen of de scheiding tussen depressie en angststoornis wel terecht is. Depressie zou ook een symptoom kunnen zijn van een onbehandelde angststoornis.

Hoe voelt een paniekaanval? Is iemand met borderline echt zo snel boos? Kun je meerdere persoonlijkheden hebben? Wil iemand met een eetstoornis gewoon dun zijn? Antwoorden op deze en andere vragen vind je in de interviews en verhalen in dit boek.

De comorbiditeit heeft dus ook te maken met de manier waarop de DSM stoornissen classificeert. Zo is het niet verwonderlijk als mensen met een depressie vaker piekeren. Piekeren hoort in die zin bij depressies. Maar volgens de classificatie hoort piekeren bij angststoornissen.

Het is dus heel goed mogelijk dat iemand in twee of meer classificaties past, terwijl er sprake is van één onderliggend probleem. De classificatie die je krijgt is daarom ook niet hetzelfde als een diagnose bij fysieke (somatische) ziektes.

omslag ebook borderline

In dit e-boek komen mensen met borderline, naasten en hulpverleners aan het woord. Hoe zien zij borderline persoonlijkheidsstoornis? Hoe voelt het om borderline te hebben? Waar komen die heftige emoties bij borderline vandaan? 

Lees verder

Scroll naar boven