een verdrietig en getraumatiseerd jongetje

Complexe PTSS: gevolg van langdurig traumatische ervaringen

Complexe Posttraumatische Stressstoornis (CPTSS) is een ernstige psychische aandoening die zich ontwikkelt als reactie op langdurige en herhaalde traumatische ervaringen. Hoewel CPTSS soms verward wordt met Posttraumatische Stressstoornis (PTSS), zijn er belangrijke verschillen tussen beide aandoeningen. In dit artikel zullen we dieper ingaan op CPTSS, de kenmerken ervan, de oorzaken, en de verschillen tussen CPTSS en PTSS.

Wat is CPTSS?

CPTSS staat voor Complexe Posttraumatische Stressstoornis. Het is een psychische aandoening die zich ontwikkelt als gevolg van langdurige en herhaalde traumatische gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen kunnen variëren van emotionele mishandeling en verwaarlozing tot fysiek geweld, seksueel misbruik, oorlogstrauma’s, gijzelingssituaties, en andere situaties waarin een individu langdurig is blootgesteld aan levensbedreigende of zeer stressvolle omstandigheden.

Is CPTSS een officiële diagnose?

Hoewel CPTSS niet als een aparte diagnose wordt vermeld in de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), wordt het wel erkend als een subcategorie van PTSS. De term “complex” verwijst naar de complexiteit van de traumatische ervaringen en de uitgebreide symptomen die daaruit voortkomen. CPTSS wordt serieus genomen door professionele geestelijke gezondheidswerkers, en er wordt actief onderzoek gedaan om het begrip van deze aandoening te vergroten.

Wat is het verschil tussen CPTSS en PTSS?

Hoewel zowel CPTSS als PTSS verband houden met traumatische gebeurtenissen, zijn er enkele cruciale verschillen:

  • Duur en herhaling: PTSS ontstaat na een enkelvoudige traumatische gebeurtenis, terwijl CPTSS zich ontwikkelt na langdurige en herhaalde traumatische ervaringen.
  • Symptomencomplexiteit: CPTSS wordt gekenmerkt door een breder scala aan symptomen, waaronder emotionele ontregeling, moeite met zelfbeeld en identiteit, en problemen in interpersoonlijke relaties.
  • Behandelingsuitdagingen: De behandeling van CPTSS kan complexer zijn vanwege de veelheid aan symptomen en de diepgaande effecten van langdurig trauma.

Wat zijn de kenmerken van CPTSS?

De kenmerken van CPTSS zijn complex en gevarieerd, en ze kunnen zich op verschillende manieren manifesteren. Enkele veelvoorkomende kenmerken zijn onder meer:

  • Herbeleving van traumatische gebeurtenissen: Flashbacks, nachtmerries en indringende gedachten over de traumatische ervaringen.
  • Vermijding en gevoelloosheid: Het vermijden van situaties, mensen of plaatsen die aan het trauma doen denken, en emotionele afstandelijkheid.
  • Veranderingen in stemming en cognitie: Prikkelbaarheid, woede-uitbarstingen, schuldgevoelens, schaamte, concentratieproblemen en geheugenproblemen.
  • Veranderingen in arousal en reactiviteit: Problemen met slaap, hypervigilantie en schrikreacties.
  • Problemen in interpersoonlijke relaties: Moeilijkheden bij het opbouwen en onderhouden van gezonde relaties.

Hoe ontstaat CPTSS?

CPTSS ontstaat als gevolg van herhaalde en langdurige traumatische ervaringen die het vermogen van een individu om met stress om te gaan, overweldigen. Deze ervaringen kunnen zowel in de kindertijd als op volwassen leeftijd voorkomen en omvatten situaties zoals chronische mishandeling, emotioneel geweld, langdurige gijzeling, of leven in een oorlogsgebied.

De herhaalde traumatische ervaringen verstoren de ontwikkeling van gezonde copingmechanismen en resulteren in de complexe symptomen die kenmerkend zijn voor CPTSS. De impact van CPTSS op het individu kan diepgaand zijn en hun dagelijks functioneren beïnvloeden.

Bestaat er een boek over CPTSS?

Psychotherapeut Pete Walker schreef een boek over Complexe PTSS. Hij vertelt in zijn boek hoe complex jeugdtrauma ontstaat en hoe je er van herstelt.

In conclusie, Complexe Posttraumatische Stressstoornis (CPTSS) is een ernstige aandoening die zich ontwikkelt als reactie op langdurige en herhaalde traumatische ervaringen. Hoewel het niet als een aparte diagnose wordt vermeld in de DSM-5, wordt CPTSS erkend en serieus genomen door professionele geestelijke gezondheidswerkers. Het begrijpen van CPTSS, de verschillen met PTSS en de impact ervan op individuen is van cruciaal belang voor het bieden van de juiste ondersteuning en

Scroll naar boven