Wat is controledwang?

Bij controledwang moet je steeds opnieuw controleren of de voordeur echt op slot is, het gas wel echt uit staat en of de auto wel in de garage staat. Vaak moet je dit een aantal keren herhalen door bijvoorbeeld de sleutel vijf keer in het slot om te draaien.

Hinderlijke controledwang kan onderdeel uitmaken van een dwangstoornis.

Scroll naar boven