Wat is een cyclothyme stoornis?

Een cyclothyme stoornis kan kort beschreven worden als een lichte versie van een manische depressie of bipolaire stoornis. De stemming schommelt vaak, maar de somberheid is nooit zo ernstig dat echt sprake is van een depressie.  

Bij een cyclothyme stoornis vertoont de stemming van de persoon sterke schommelingen. Er zijn periodes met depressieve klachten en periodes met lichte manische klachten.

De schommelingen in de stemming zijn minder ernstig dan bij een manisch-depressieve of bipolaire stoornis. De stemmingswisselingen zijn wel zo ernstig dat iemand minder goed in staat is richting te geven aan het eigen leven.

Scroll naar boven