Wat is een depressieve stoornis?

Een depressieve stoornis is een zogenaamde stemmingsstoornis. Ieder mens heeft verschillende stemmingen: we kunnen vrolijk of verdrietig, uitgelaten of wanhopig zijn. Als er sprake is van een depressie, zijn de normale stemmingen verstoord en ben je gedurende een langere periode somber of lusteloos.

Bij een depressieve stoornis is er sprake van één of meerdere van deze depressieve episodes. Een depressieve episode betekent dat je gedurende meer dan twee weken het grootste deel van de dag last heeft van een neerslachtige of verdrietige stemming. Bovendien kan het zijn dat je minder plezier beleeft of zin hebt in activiteiten die je vroeger leuk vond.

Andere klachten die voorkomen zijn gewichtsverlies of juist gewichtstoename, slaapproblemen, vermoeidheid of gevoelens van waardeloosheid of schuld. Er kan sprake zijn van concentratieproblemen en er kunnen steeds terugkomende gedachtes aan de dood aanwezig zijn. Al deze symptomen hebben tot gevolg dat iemand enorm wordt gehinderd in het dagelijks functioneren en zelfs constant in bed kan komen te liggen.

Er zijn meerdere oorzaken van depressieve stoornissen aan te wijzen. Zo kan bijvoorbeeld gedacht worden aan erfelijke kwetsbaarheid, een kwetsbare persoonlijkheid, bijvoorbeeld slecht zelfbeeld of heel zelfkritisch zijn, een ingrijpende of vervelende gebeurtenissen zoals het overlijden van naasten, vervelend werk of veel kritiek krijgen van naasten. Ook kan een bevalling na een zwangerschap leiden tot een post partum depressie of zelfs veranderingen van het jaargetijde de zogenaamde winterdepressie als gevolg van minder licht per dag.

Depressieve stoornissen kunnen goed worden behandeld door een breed scala aan psychologische behandelingen. Ook medicijnen kunnen een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld als de depressie zeer ernstig is of als psychologische behandeling alleen niet de gewenste resultaten heeft.

Scroll naar boven