two toddler pillow fighting

Wat is een gedragsstoornis bij kinderen?

Een gedragsstoornis is een psychiatrisch ziektebeeld bij kinderen. Het is een ontwikkelingsstoornis waarbij kinderen afwijkend, zeer moeilijk gedrag vertonen. Gedragsstoornissen ontstaan vanuit een erfelijke of aangeboren afwijking, in combinatie met risicofactoren in het kind zelf en zijn of haar omgeving. Als de oorzaak in de omgeving ligt, spreekt men van een gedragsprobleem.

Gedragsstoornissen zijn onderverdeeld in:

Oppositional Defiant Disorder (ODD)

Kinderen met ODD zijn moeilijk in de opvoeding, opstandig en ongehoorzaam, maar niet gewelddadig.

Conduct Disorder (CD)

Kinderen met CD vertonen asociaal gedrag, zonder respect voor de rechten en gevoelens van anderen.

Oorzaken van gedragsstoornissen

Bij het ontstaan van een gedragsstoornis is er vaak sprake van een wisselwerking tussen risicofactoren bij het kind en risicofactoren in de omgeving. Een risicofactor in het kind is bijvoorbeeld impulsiviteit; een voorbeeld vanuit de omgeving is mishandeling.

Gelukkig zijn er ook beschermende factoren, zoals een goede ouder/kind relatie, hoge intelligentie, goede vrienden of een school die goede en duidelijke structuur biedt.

Symptomen van gedragsstoornissen

Onderstaand gedrag valt op bij kinderen met een gedragsstoornis – maar hoeven niet allemaal voor te komen.

 • Voortdurend verzet tegen volwassenen
 • Liegen, stelen, vechten
 • Dingen kapot maken
 • Steeds niet luisteren
 • Niet aanspreekbaar zijn
 • Agressief gedrag, waarbij het kind met opzet geweld vertoond.
  Bijvoorbeeld:  
  • Verbaal (kleineren, uitschelden)
  • Relationeel (isoleren, kwaad spreken over anderen)
  • Fysiek (slaan, vernielen)

Kinderen en jongeren met een gedragsstoornis komen regelmatig in de problemen.

 • Op sociaal gebied, omdat hun leeftijdsgroep hen vaak buitensluit.
 • Op cognitief gebied is er uitval op bepaalde gebieden of een leerachterstand over de gehele linie.
 • Op emotioneel gebied, omdat het moeilijk voor hen is normale relaties aan te gaan en voortdurend een gevoel kunnen hebben van benadeling en uitsluiting.
Scroll naar boven