overhandiging boek het mens achter de labels van dsmmeisjes aan paul blokhuis staatssecretaris volksgezondheid welzijn en sport vws .jpg

Het mens achter de labels (dsmmeisjes)

Het mens achter de labels

Hoe voelt een paniekaanval? Is iemand met borderline echt zo snel boos? Kun je meerdere persoonlijkheden hebben? Wil iemand met een eetstoornis gewoon dun zijn?
Antwoorden op deze en andere vragen vind je in de interviews en verhalen in het boek ‘ Het mens achter de labels’.

Leessnack review

Zoet:
Hartig:
Lekker:

In één zin

Dit boek is interessant voor lotgenoten, maar bevat ook tips voor naasten, hulpverleners en iedereen die beter wil begrijpen hoe het voelt om een psychische stoornis te hebben.

5

Meer informatie

Wie het psychiatrisch handboek de DSM erop naslaat, weet daarna alles van de symptomen van psychische stoornissen, maar nog maar weinig van de mensen erachter. In ‘Het mens achter de labels’ schrijven 22 mensen hoe het nou echt voelt om een psychische stoornis te hebben. Ook geven zij in interviews tips aan naasten, hulpverleners en iedereen die beter wil begrijpen hoe je iemand met een psychische stoornis zou kunnen helpen.

Hoewel ieder mens en elke stoornis van elkaar verschilt, hebben alle schrijvers in dit boek een belangrijke overeenkomst: ze willen gezien worden als mens, niet als hun psychiatrisch label.

In het boek komen zowel relatief bekende als onbekende psychische problemen voor. De geïnterviewden en schrijvers die we aan bod laten komen hebben last van de volgende negen stoornissen:

  • angst,
  • borderline,
  • depressie,
  • dissociatieve identiteitsstoornis (meervoudige persoonlijkheid),
  • dwangmatige persoonlijkheidsstoornis,
  • eetstoornis,
  • psychosomatische stoornis (onverklaarbare lichamelijke klachten),
  • trauma (PTSS)
  • vermijdende persoonlijkheidsstoornis.

In het laatste hoofdstuk worden nog een aantal thema’s belicht zoals zelfbeschadiging en euthanasie, maar ook hoe het is om man te zijn binnen de GGZ.

Scroll naar boven