boy standing on gray concrete road while tongue out

Hoe kan je autisme herkennen?

Autisme herkennen bij een baby

Sommige ouders vermoeden al bij hun baby dat deze autisme heeft. Het kindje maakt bijvoorbeeld geen oogcontact, lacht niet of reageert maar weinig op de pogingen van contact van de ouders. Het kan ook dat de baby erg overgevoelig is voor geluid. Het is ook mogelijk dat de baby die mogelijk autisme heeft weinig reageert op andere baby’s.

Autisme herkennen bij jonge kinderen

Jonge kinderen met autisme zou je als volgt kunnen herkennen: ze maken weinig contact maken met andere kinderen, reageren niet wanneer ze worden aangesproken, lachen niet naar anderen, hebben weinig lichaamstaal, willen niet met andere kindjes spelen, zijn snel overprikkeld is, kunnen slecht tegen veranderingen, beginnen laat of helemaal niet met leren praten.

Autisme herkennen bij schoolkinderen

Kinderen vanaf zes jaar die mogelijk autisme hebben, hebben vaak moeite met veranderingen, maken moeilijk contact met andere kinderen, begrijpen op school vaak niet wat er van hen wordt verwacht, kunnen erg overprikkeld zijn in de klas, hebben soms een sterke voorkeur voor één onderwerp of hobby en raken erg in de war als er afgeweken wordt van routine.

Autisme herkennen bij pubers en jongeren

Omdat mensen autisme moeite hebben met veranderingen, kunnen zij als puber of jongere ook moeite hebben met het veranderen van hun lichaam. Daarnaast hebben pubers en jongeren met autisme vaak moeite met het aangaan van vriendschappen of relaties. Ze vertonen vaak sociaal onhandig gedrag en begrijpen de interesses en bezigheden van hun leeftijdsgenoten vaak niet goed.

Autisme herkennen bij volwassenen

Volwassen met autisme hebben vaak sociale beperkingen, moeite met veranderingen en ze hechten erg aan vaste rituelen. Daarnaast zijn volwassenen met autisme vaak erg gevoelig voor prikkels.

Autisme herkennen bij meisjes en vrouwen

Autisme is bij meisjes en vrouwen vaak moeilijker te herkennen dan bij mannen. Dit komt omdat meisjes en vrouwen vaak beter zijn in het aanpassen van hun gedrag aan de heersende norm. Zij weten hun autisme goed te camoufleren door het gedrag van mensen zonder autisme te imiteren. Hierdoor valt afwijkend gedrag bij hen minder op.  Dit kan wel leiden tot bijvoorbeeld piekeren, somberheid, dwangklachten of vermoeidheid.

Scroll naar boven