ptss

Is CPTSS hetzelfde als PTSS?

Complexe posttraumatische stressstoornis of Complexe PTSS (CPTSS), is een term die wordt gebruikt om een meer complexe vorm van posttraumatische stressstoornis (PTSS) aan te duiden. Hoewel ze vergelijkbare symptomen delen, zijn er enkele belangrijke verschillen tussen de twee.

Wat is het verschil tussen CPTSS en PTSS?

Kort samengevat verwijst PTSS naar symptomen die het gevolg zijn van een enkele traumatische gebeurtenis, terwijl Complexe PTSS verwijst naar langdurige traumatische ervaringen, meestal van herhaalde aard, zoals langdurige mishandeling, emotioneel misbruik of langdurige stressvolle situaties. Hierdoor kunnen naast de typische PTSS-symptomen, zoals herbelevingen, vermijding en verhoogde prikkelbaarheid, ook andere symptomen ontstaan, zoals problemen met zelfbeeld, emotionele regulatie, interpersoonlijke relaties en gevoel van eigenwaarde.

In essentie is CPTSS een uitbreiding van het concept van PTSS om de bredere impact van langdurige en herhaalde trauma’s op het psychologische welzijn van een persoon te omvatten. Het is belangrijk op te merken dat de term CPTSS niet altijd formeel wordt erkend, maar het concept wordt wel door veel professionals in de geestelijke gezondheidszorg gebruikt om de complexiteit van bepaalde traumatische ervaringen te beschrijven.

Scroll naar boven