white and black braille machine

Wat is een psychische crisis?

Hulp nodig?

Heb je dringende medische hulp nodig of is er sprake van (dreigend) geweld? Bel dan naar 112.

Heb je met spoed psychische hulp nodig? Bel dan je huisarts. Je huisarts schakelt de crisisdienst in. Je kunt het telefoonnummer van de crisisdienst ook vinden door te googelen op ‘crisisdienst + woonplaats’.

Wat is een psychische crisis?

Een psychische crisis is een (meestal acute) psychische noodsituatie, waarbij de gebruikelijke hulp en/of middelen om het evenwicht te bewaren niet meer helpen.

De psychische spanningen lopen heftig op. Je voelt je bijvoorbeeld diep ellendig en je wordt misschien agressief tegen jezelf of tegen anderen. De situatie is zo heftig dat er direct (professionele) hulp nodig is.

Het is ook mogelijk dat mensen in je omgeving niet meer weten hoe ze met je psychische klachten moeten omgaan. Ook dan kan het een crisis zijn. Je naasten kunnen zich bijvoorbeeld ernstige zorgen maken, uitgeput zijn of zich onveilig voelen, terwijl de situatie voor jou misschien niet zo ernstig lijk

Hoe ontstaat een psychische crisis?

Een psychische crisis kan ontstaan door bijvoorbeeld:

  • een psychische aandoening, zoals een psychose of een depressie;
  • het gebruik van drugs;
  • veel heftige gebeurtenissen in korte tijd. Dat kunnen zowel negatieve gebeurtenissen als positieve gebeurtenissen zijn;
  • overbelasting.

Waarom de ene persoon wel een psychische crisis krijgt en de andere persoon niet, hangt ook samen met erfelijke aanleg.

Crisisinterventie

Crisisinterventie is de eerste opvang als je in een acute geestelijke noodsituatie bent geraakt. Dat is wanneer je een gevaar bent voor jezelf of voor je omgeving. De crisisinterventie kan op zichzelf al voldoende oplossing bieden, maar is vaak een overgangsstadium naar ‘gewone’ hulpverlening. Lees meer

Crisisplan en crisiskaart

Om een nieuwe psychische crisis te voorkomen, kun je samen met je behandelaar een signaleringsplan of crisisplan maken. Lees meer

Scroll naar boven