child picking strawberries in kitchen

Wat is kleptomanie?

Kleptomanie is de onweerstaanbare drang om dingen te stelen. Het gaat iemand met kleptomanie niet om de gestolen goederen, dit zijn vaak voorwerpen die ze niet eens kunnen gebruiken of voorwerpen met weinig waarde, zoals paperclips, pennen en speelgoed. Het gaat mensen met kleptomanie om de spanning tijdens het stelen (om ‘gepakt’ te worden) en de opluchting na het stelen (omdat ze niet zijn ‘gepakt’).

Het grootste gedeelte van de mensen met kleptomanie ontwikkelen een sterke voorkeur voor één bepaald voorwerp.

Kleptomanie is een drangstoornis of een gedragsverslaving.

Scroll naar boven