brown chick on brown tree branch

Kunnen dieren hallucineren?

Hallucinaties ontstaan wanneer de bewuste hersenen zich zintuiglijke informatie inbeelden. Het bewuste brein verwart ingebeelde zintuiglijke informatie vaak met werkelijke waarnemingen. Als dit gebeurt bestempelen we de ervaring als een hallucinatie.

Veel dieren dromen, wat erop wijst dat ze zich ook waarneming kunnen voorstellen. Als ze dit ook doen terwijl ze wakker zijn zouden ze hallucineren. Maar dit zou scheiding van perceptuele systemen en verwerking van de betekenis van waarnemingen vereisen, iets dat niet elke diersoort waarschijnlijk kan.

Onderzoeken impliceren dat dieren zoals laboratoriummuizen hallucineren als ze een hallucinogeen toegediend krijgen. Sommige wetenschappers beweren dat dit geen overtuigend bewijs is dat zulke dieren ook uit zichzelf kunnen hallucineren.

Uit een onderzoek uit 2019 blijkt dat labmuizen ook kunnen hallucineren zonder ze hallucinogeen in te spuiten. De onderzoekers brachten genen in muizenhersenen in die reageren op licht. Bepaalde neuronen gingen daardoor bij bepaalde lichtgolflengten te vuren.

De genen produceerden twee soorten eiwitten; een soort waardoor neuronen gaan vuren bij blootstelling aan infrarood laserlicht, en een waardoor neuronen groen gaan gloeien als ze geactiveerd worden.

De wetenschappers trainden de muizen vervolgens om aan een waterfles te likken als ze een patroon van bewegende parallelle lijnen zagen. Op basis van de groene gloeireactie van de visuele cortex wisten de wetenschappers welke neuronen aan het vuren waren. Deze neuronen waren vermoedelijk degenen die verantwoordelijk waren voor het zien van het lijnenpatroon.

Geleidelijk dimden de onderzoekers de projecties terwijl ze met hun speciale laser de doelneuronen bleven triggeren. Uiteindelijk vertoonden ze de lijnenpatronen niet meer en toch likten de muizen nog steeds aan de waterfles als de wetenschappers dezelfde doelneuronen met laser raakten.

Dit resultaat impliceert dat de muizen een hallucinatie hadden, waarbij ze spook-lijnpatronen zagen.

  • Stanford Medicine. (2019). Scientists stimulate neurons to induce particular perceptions in mice’s minds. ScienceDaily.
Scroll naar boven