white and black calendar on brown wooden table

Wat is een obsessie?

Obsessies zijn gedachten of (denk-)beelden die steeds weer terugkomen. Ze zijn akelig en storend en je wordt er gespannen, bang en onrustig van. Je kunt ze proberen te negeren of tegen te houden, maar dat lukt niet.  

Vaak zijn compulsies (dwanggedachten) alleen te stoppen door bepaalde handelingen uit te voeren. De gedachte aan vuil en besmetting, kan bijvoorbeeld alleen tot bedaren gebracht worden door telkens opnieuw handen te wassen.

Obsessies en dwanggedachten kunnen een onderdeel zijn van een dwangstoornis.

Scroll naar boven