Wat is Oppositional Defiant Disorder (ODD) bij kinderen?

ODD staat voor Oppositional Defiant Disorder, in het Nederlands een oppositioneel opstandige gedragsstoornis. Kinderen met ODD zijn moeilijk in de opvoeding, ongehoorzaam en in verzet, maken ruzie, zijn driftig en houden zich vaak niet aan de regels, maar feitelijk gewelddadig gedrag is niet aan de orde. Ze hebben vaak problemen in de sociale omgang, vooral met volwassenen maar ook met leeftijdgenoten. Niet zelden gaat de aandoening samen met andere stoornissen, bijvoorbeeld ADHD of autisme, waardoor de diagnose niet eenvoudig te stellen is.

Richtlijn oppositioneel-opstandige stoornis (ODD) van de NVvP.

Lees verder

Kinderen en jongeren met ODD en de CD hebben dikwijls een tekortschietende emotionele zelfregulatie, zijn snel gefrustreerd en weinig flexibel in het omschakelen naar een andere houding ten opzichte van een situatie.

Onderstaande kenmerken zijn typerend voor deze gedragsstoornis.

  • is vaak driftig
  • verzet zich tegen regels
  • weigert zich te voegen naar wat de volwassene vraagt
  • maakt vaak ruzie met volwassenen
  • ergert anderen met opzet
  • geeft de schuld van eigen fouten aan anderen
  • is vaak prikkelbaar, ergert zich vaak
  • is vaak boos of gepikeerd
  • is hatelijk en wraakzuchtig

Kinderen met ODD en CD zijn opstandig, dwars en driftig. Ze hebben veel moeite om hun emoties te beheersen en krijgen daardoor driftaanvallen. 

Lees verder

Scroll naar boven