man sitting and leaning on wall

Wat is de oorzaak van een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis?

De exacte oorzaak van een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis is nog niet bekend. Wél is inmiddels duidelijk dat genen een rol spelen in de aanleg voor een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis. Dat iemand aanleg heeft om de stoornis te ontwikkelen hoeft niet te betekenen dat iemand deze stoornis ook daadwerkelijk krijgt. Het is belangrijk om te weten dat de oorzaak vaak een combinatie betreft van verschillende factoren. Zo speelt ook opvoeding een grote rol in het ontwikkelen van een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis.

Wanneer er in je kindertijd weinig aandacht was voor jouw gevoelens, dan kun je daar in je latere leven behoorlijk mee worstelen. Als je emoties er niet mochten zijn heb je diep van binnen geleerd dat jij er ook niet mag zijn. 

Lees verder

Biologische oorzaak

Uit onderzoek is gebleken dat erfelijkheid een belangrijke rol speelt in de aanleg voor het ontwikkelen van een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis. Mensen met deze stoornis hebben een grotere kans dat zij defecten in de uitvoerende functies erven. Uitvoerende functies kunnen worden gezien als hersenfuncties die cognitieve vaardigheden controleren. Dat verklaart waarom mensen met een afhankelijke Persoonlijkheidsstoornis moeite hebben met het nemen van beslissingen en het vellen van oordelen.

Opvoeding

Opvoeding speelt een grote rol in het ontwikkelen van een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis. Vaak zijn mensen met deze stoornis om de één of andere reden in hun opvoeding te afhankelijk geweest van hun opvoeders. Wanneer kinderen zelf geen keuzes hoeven te maken heeft dat invloed op de ontwikkeling van hun zelfvertrouwen. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot de ontwikkeling van een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis. Het kan ook zijn dat kinderen (door een autoritaire opvoeding) leren dat onderdanig gedrag wordt beloond en dat gedrag daarom voortzetten gedurende de rest van hun leven. Verder zijn onderlinge relatieproblemen binnen het gezin en het opgevoed worden door gescheiden/alleenstaande ouders extra risicofactoren.

Levensgebeurtenissen

Uit onderzoek is gebleken dat trauma’s in de kindertijd een grote impact kunnen hebben op het ontwikkelen van persoonlijkheidsstoornissen. Zo is het ook aannemelijk dat trauma’s effect kunnen hebben op het ontwikkelen van een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren wanneer iemand na het meemaken van een trauma het gevoel heeft niet meer van zichzelf op aan kunnen, waardoor hij/zij zich afhankelijker op zal stellen.

We kunnen ons verleden totaal niet veranderen, de krenkingen die ons in onze kindertijd zijn aangedaan, kunnen we niet ongedaan maken. Maar we kunnen wel onszelf veranderen, onszelf repareren, onze verloren integriteit heroveren. 

Lees verder

Ook lichamelijke of andere psychische stoornissen kunnen de kans op het ontstaan van een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis vergroten.

Individuele kwetsbaarheid

Er zijn verbanden gevonden dat mensen met een lagere intelligentie meer vatbaar zijn voor het ontwikkelen van een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis. Hetzelfde geldt voor mensen met motorische achterstand of een achterstand in spraakvaardigheid.

Scroll naar boven