woman playing with wooden blocks

Wat zijn de mogelijke oorzaken van AD(H)D?

Over AD(H)D

Waar AD(H)D precies door veroorzaakt wordt is tot op de dag van vandaag nog onduidelijk. Inmiddels weten we wel dat genen een grote rol spelen in het ontstaan van AD(H)D. Ook zijn er neurologische hersenafwijkingen te zien die hier waarschijnlijk aan ten grondslag liggen. Verder zijn er diverse factoren die individuen extra kwetsbaar voor maken voor AD(H)D. Hierbij gaat het voornamelijk om factoren die zich voordoen tijdens de kritieke prenatale periode (periode die je doorbrengt in de baarmoeder).

Omgevingsfactoren kunnen ervoor zorgen dat AD(H)D daadwerkelijk tot uiting komt bij mensen met een biologische of erfelijke aanleg en kan een rol spelen in de in stand houding van AD(H)D. Het is goed om te onthouden dat er vrijwel nooit maar één directe oorzaak is, maar het vaak een samenhang betreft van meerdere van de hierboven genoemde factoren.

Erfelijkheid

De mate waarin erfelijkheid een rol speelt in de aanleg van AD(H)D is sterk. In bepaalde families komt daarom AD(H)D vaker voor dan in andere families. Vaak komen ouders erachter dat zij AD(H)D hebben, doordat hun kind met AD(H)D is gediagnosticeerd.

Neurologisch

Er zijn aanwijzingen dat er neurologische afwijkingen ten grondslag liggen aan het ontstaan van AD(H)D. Zo blijkt dat het activatieniveau in de hersenen bij het uitvoeren van bepaalde taken (waar aandacht voor nodig is) lager ligt dan bij kinderen zonder AD(H)D. Daarmee zijn de aandachtsproblemen van kinderen met AD(H)D goed te verklaren. Ook blijkt dat kinderen met AD(H)D een kleinere hersenvolume hebben en de verhoudingen van hersendelen anders liggen dan bij kinderen zonder AD(H)D.

Schadelijke stoffen tijdens zwangerschap

Er lijkt een verband te zijn tussen schadelijke stoffen die tijdens de zwangerschap de baarmoeder binnenkomen en problemen die zich bij AD(H)D vaak voordoen. Hierbij kun je denken aan alcohol of drugs. Dit komt door de invloed die zij hebben op de ontwikkeling van de hersenen. Kinderen waarvan ouders tabak of alcohol nuttigden tijdens de zwangerschap hebben een vergrote kans op het ontwikkelen van AD(H)D.

Bovenop de inname van schadelijke stoffen gedurende de zwangerschap, loopt het kindje een extra risico als het geboren wordt met een laag geboortegewicht.

Gezin

Het gezin waarin een kind opgroeit kan AD(H)D tot uiting laten komen of in stand houden. Risicofactoren binnen een gezin die van invloed zijn op de mentale gezondheid van kinderen zijn bijvoorbeeld: hoge mate van stress, een lage sociaal-economische status, psychologisch disfunctioneren van ouders, de aanwezigheid van AD(H)D bij ouders en “verkeerde” opvoedstijlen. Naarmate er meer van de genoemde risicofactoren aanwezig zijn, neemt logischerwijs ook het risico toe op het ontstaan van AD(H)D.

Voeding

Er zijn aanwijzingen dat voeding in sommige gevallen ook een rol speelt bij de mate waarin iemand last krijgt van AD(H)D. Het ligt in dat geval vaak aan een combinatie van gevoeligheid voor verschillende voedingsmiddelen.

Persoonlijkheid

Als laatste hebben ook persoonlijkheidskenmerken invloed op AD(H)D. Kenmerken als impulsiviteit, behoefte hebben aan veel prikkels en emotionele instabiliteit kunnen iemand hier meer vatbaar voor maken.

Scroll naar boven