boy lying on bed playing with red and blue toy truck

Wat is PDD-NOS?

Over PDD-NOS

PDD-NOS was tot 2015 een verzamelnaam voor mensen met een stoornis in het autistische spectrum die niet als Asperger of autisme gediagnosticeerd konden worden.

De hersenen van mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) verwerken informatie – dus wat ze zien, horen of ruiken – anders. Hierdoor begrijpen ze andere mensen minder gemakkelijk en worden ze zelf minder goed begrepen. Hoewel de ene persoon met autisme heel andere beperkingen ervaart dan de andere, hebben mensen met ASS meestal in meer of mindere mate de volgende eigenschappen:

  • Ze ervaren problemen met sociale interactie en communicatie. Mensen met ASS hebben vaak moeite met omgaan met anderen. Ze vinden het lastig om zich in anderen te verplaatsen, zo begrijpen ze het bijvoorbeeld niet als iemand pijn heeft of verdrietig is. Ze vinden het moeilijk om vrienden te maken. Ook hun taalontwikkeling verloopt anders. Ze begrijpen gezichtsuitdrukkingen en andere non-verbale signalen niet altijd goed of maken geen oogcontact. Vaak nemen ze uitspraken heel letterlijk.
  • Ze vertonen stereotiepe gedrag en hebben specifieke interesses. Mensen met ASS kunnen helemaal gefascineerd zijn door een hobby of bezigheid en hebben vaak een beperkt aantal interesses. Ze kunnen helemaal opgaan in waar ze mee bezig zijn. Ze hebben veel oog voor detail, maar kunnen niet zo goed overzicht houden.

Restcategorie

PDD-NOS was een restcategorie, ook wel ‘verlegenheidsdiagnose’ genoemd. Mensen met PDD-NOS vertonen namelijk wel kenmerken die passen bij een autismespectrumstoornis, zoals problemen met sociale interactie en communicatie, maar ze voldoen niet aan alle criteria voor klassiek autisme of het syndroom van Asperger.

Diagnose PDD-NOS vervallen

De DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, een handboek waarmee behandelaars psychiatrische stoornissen diagnosticeren) kent geen not otherwise specified (NOS)-diagnoses meer: PDD-NOS valt sinds 2015 onder de autismespectrumstoornissen. In de vorige editie, DSM-IV, stond PDD-NOS als afzonderlijke diagnose vermeld en daarom werd deze diagnose voorheen wel gesteld.

Scroll naar boven