fireman wearing firesuit

Wat is pyromanie?

Over pyromanie

Pyromanie is een zeldzame aandoening die gekenmerkt wordt door opzettelijke en herhaalde brandstichting. Mensen met pyromanie zijn diep gefascineerd door vuur. Ze kunnen gevoelens van tevredenheid, een opluchting van opgebouwde innerlijke spanning of het loslaten van angst ervaren zodra een brand is gesticht.

Pyromanie is een drangstoornis; het is de onweerstaanbare drang om brand te stichten. Pyromanen zijn níet de mensen die bijvoorbeeld uit wraak een huis in de brand zetten.

Een pyromaan slaat vaak zelf alarm wanneer hij een brand heeft gesticht of blijft als omstander kijken.

Symptomen

Pyromanie kan voorkomen bij zowel adolescenten en volwassenen, en komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Het komt vooral vaak voor bij mensen met een leerstoornis en mensen die verminderde sociale vaardigheden hebben.

Volgens de DSM-5 zijn de diagnostische criteria voor pyromanie onder meer de volgende:

  • aangetrokken zijn tot vuur
  • opzettelijk meer dan één brand stichten
  • je opgewonden of gespannen voelen vlak voor het aansteken van een brand, en opgelucht of fijn voelen in de nasleep van een brand.
  • de brandstichting vindt niet plaats om andere motieven, zoals verzekeringsgeld of verbetering van de omstandigheden, om ideologische redenen, om criminele activiteiten te verdoezelen, om woede of wraak uit te drukken, of als gevolg van een waanidee of hallucinatie
  • de brandstichting kan niet verklaard worden door een manische episode of andere stoornis.

Tekenen dat iemand last heeft van pyromanie:

  • deze persoon heeft een overmatige of onnodige hoeveelheid lucifers of aanstekers bij zich
  • er zitten brandgaten in kleren of tapijten
  • er zijn verbrande stukjes papier of ander materiaal in vuilnisbakken of in de buurt van een gootsteen of kachel te vinden
  • deze persoon lijkt geobsedeerd door brand en brandbestrijding, bezoekt vaak brandweerstations, kijkt naar branden, helpt bij het blussen na een brand en geeft zelfs vals brandalarm.

Oorzaken

Hoewel de precieze oorzaak van pyromanie onbekend is, wordt pyromanie vaak geassocieerd met andere psychiatrische aandoeningen, zoals stemmingsstoornissen of stoornissen in het gebruik van middelen. Omdat het een zeldzame aandoening is, hebben niet veel studies pyromanie onderzocht. Sommige onderzoeken hebben pyromanie en andere drangstoornissen vergeleken met gedragsverslavingen; sommige deskundigen hebben gesuggereerd dat er een genetisch verband kan bestaan tussen deze aandoeningen.

Behandeling

Vanwege de grote kans op letsel, dood, materiële schade en opsluiting is het belangrijk om onmiddellijk na de diagnose een behandeling te zoeken. Pyromanie begint in de kindertijd en gaat meestal door tot in de volwassenheid. Het stopt niet zonder behandeling.

Cognitieve gedragstherapie kan, naast andere therapieën, worden gebruikt om pyromanie te behandelen. Je kan leren om aandacht te besteden aan gevoelens van spanning die zich ophopen, erachter te komen wat de drang veroorzaakt, de effecten te begrijpen en nieuwe manieren te vinden om gevoelens los te laten.

Iemand met pyromanie kan ook baat hebben bij brandveiligheidslessen en blootstelling aan mensen die brandwonden hebben opgelopen door branden. Familiebegeleiding kan je familie helpen de stoornis beter te begrijpen en te leren hoe ze een veilige thuisomgeving in stand kunnen houden.

Scroll naar boven