Wat is schizofrenie

Van schizofrenie is sprake als iemand een langdurige psychose of meerdere psychosen heeft doorgemaakt en in de tussenliggende periodes niet goed functioneert. Een psychose is een toestand waarbij iemands contact met de werkelijkheid ernstig verstoord is. Iemand ziet bijvoorbeeld beelden of hoort stemmen die er voor anderen niet zijn. Of iemand is ervan overtuigd dat hij wordt achtervolgd. Mensen in een psychose leven in hun eigen werkelijkheid.

Mensen met schizofrenie hebben geen meerdere persoonlijkheden. Het woord schizofrenie komt uit het Grieks en betekent ‘gespleten geest’. Hierdoor verwarren mensen het wel eens met dissociatieve identiteitsstoornis (DIS).

De diagnose schizofrenie wordt vaak in één adem genoemd met ernstige hersenziekte, progressief en degeneratief: ongeneeslijk. Cijfers tonen echter aan dat de meeste mensen met de diagnose van schizofrenie herstellen of leren leven met hun kwetsbaarheid.

Schizofrenie openbaart zich vaak voor het eerst tussen het zestiende en het dertigste levensjaar. De verschijnselen variëren sterk van persoon tot persoon. Schizofrenie komt bij mannen en vrouwen evenveel voor, maar mannen treft het op een gemiddeld jongere leeftijd.

Kenmerken

  • Wanen
  • Hallucinaties
  • Onsamenhangende spraak (bijvoorbeeld frequent de draad kwijtraken of incoherentie)
  • Ernstig chaotisch of katatoon gedrag
  • Negatieve symptomen, dat willen zeggen vlakke emoties, gedachten- of spraakarmoede of apathie
  • Het functioneren ligt op terreinen zoals werk, relaties of zelfverzorging duidelijk onder het niveau van voor het begin van de stoornis (of dat verwacht kon worden).
  • Symptomen van de stoornis zijn gedurende ten minste zes maanden ononderbroken aanwezig.
Scroll naar boven