woman in white bikini walking on white sand beach during daytime

Tips voor ouders van kinderen met ADHD

Een ouder zijn van een kind met ADHD kan bijzonder uitdagend zijn. Geen twee kinderen zijn gelijk en wat voor het ene gezin het beste werkt is voor het andere misschien geen handige methode. Deze tips zijn gebaseerd op strategieën die voor veel gezinnen van kinderen met ADHD nuttig zijn, maar dat betekent nog niet dat ze voor iedereen werken:

1: Werk samen als een team

Niet alleen ouders en opvoeders, maar ook docenten, begeleiders, therapeuten en anderen die bij de zorg voor het kind betrokken zijn moeten op één lijn zitten wat betreft behandelingsplannen en doelen. Deel informatie met anderen die bij de zorg van je kind betrokken zijn, zodat hij of zij de nodige steun krijgt. Behandel de leraren van je kind als bondgenoten en werk samen voor optimale resultaten thuis en in de klas.

2: Omarm structuur en voorspelbaarheid

Kinderen met ADHD hebben duidelijke definities van routines en verwachtingen nodig. Voorspelbaarheid is ook nuttig voor volwassenen met ADHD. Je kunt je kind helpen met schema’s met daarin tijd om zich voor te bereiden voor school, huiswerk te maken, vrije tijd of speeltijd, en bedtijd. Oudere kinderen kunnen baat hebben bij het gebruik van klokken, apps, timers, of kalenders om hen te helpen hun dag te beheren. Sommige kinderen vinden het fijn om items van een checklist af te vinken.

3: Bepaal regels en verwachtingen

Kinderen met ADHD gaan niet goed om met onduidelijkheid of veranderingen in regels en verwachtingen. Net als bij de dagindeling kan het nuttig zijn lijsten te maken van doelen, regels, of verwachtingen.

4: Gebruik positieve feedback

Het is altijd beter om te werken met positieve feedback dan met negatieve feedback. Wees concreet en specifiek, prijs je kind voor de dingen die hij of zij goed doet of op tijd af heeft. Beloon positief gedrag niet met dure cadeaus maar met gebeurtenissen, zoals speciale tijd met een ouder of een speciaal voorrecht.

5: Gebruik passende consequenties voor negatief gedrag

Consequenties voor negatief gedrag moeten voorspelbaar, consequent, eerlijk en passend zijn, en bij voorkeur onmiddellijk gebeuren.

6: Geef specifieke instructies

Splits een taak op in samenstellende stappen. Specifieke instructies als, ‘zet de boeken terug op de plank,’ werkt voor een kind met ADHD beter dan algemene instructies als, ‘ruim je kamer op.’

7: Pak één ding tegelijk aan

Concentreer je op een of twee verbeteringen tegelijk. Stel zowel korte-termijn-doelen zoals ‘zorg ervoor dat je tien minuten eet zonder onderbreking’ als lange-termijn-doelen zoals ‘stop 90 procent van de totale tijd met het onderbreken van het eten’. Vergeet niet om prestaties te waarderen met een schouderklopje of een beloning.

8: Help je kind met afleidingen te negeren

Vooral oudere kinderen hebben hulp nodig bij een huiswerkroutine zonder afleidende factoren. Je kunt je kind helpen door een huiswerkruimte te creëren die aangenaam, rustig en vrij van afleiding is.

9: Help je kind met plannen

Je kunt helpen bij langdurige projecten zoals proefwerken door samen met je kind een actieplan voor het project te maken, waarbij het in hanteerbare stappen wordt opgedeeld. Je kind kan een timer gebruiken om zich gedurende een bepaalde tijd op één onderwerp kan concentreren, of om na elk uur huiswerk een pauze van 10 minuten in te plannen. Oudere kinderen hebben ook baat bij mobiele apps om hen te helpen hun tijd te beheren.

10: Houd een gezonde levensstijl

Je bent het voorbeeld voor je kind, dus zorg ervoor dat je de keuzes die je hem of haar graag zou zien maken ten aanzien van dieet, voeding, en lichaamsbeweging ook zelf in je systeem hebt zitten. Gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging helpen je kind om met ADHD en andere stressfactoren in hun leven om te gaan.

11: Waardeer hoe uniek je kind is

Veel beroemde en ambitieuze mensen leven met ADHD. Herinner je kind hieraan en help hem of haar iets te vinden waarin hij of zij kan uitblinken. Vergeet niet je onvoorwaardelijke liefde te tonen voor de unieke persoon die je kind is.

Scroll naar boven