black pug looking at pie

Wat is andere gespecificeerde voedings- en eetstoornis (OSFED)?

Wat is OSFED?

Zoals vele groepen van psychische stoornissen hebben ook de eetstoornissen een restgroep. Dit is de Andere Gespecificeerde Voedings- of Eetstoornis of Other Specified Feeding and Eating Disorder (OSFED).

Er zijn geen specifieke symptomen van deze stoornis op te sommen uit de DSM-5, omdat die er niet zijn. Degenen die deze diagnose krijgen voldoen niet aan alle kenmerken voor anorexia, boulimia, of BED, maar zij vertonen wel duidelijk eetgestoord gedrag.

Mensen met OSFED presenteren zich gewoonlijk met extreem gestoorde eetgewoonten, een vertekend lichaamsbeeld, overwaardering van lichaamsvorm en -gewicht, en een intense angst om aan te komen.

OSFED is de meest voorkomende eetstoornis die zowel bij volwassenen als bij adolescenten wordt vastgesteld en treft zowel mannen als vrouwen.

Wat zijn voorbeelden van OSFED?

Hier zijn een paar voorbeelden van hoe OSFED zich kan presenteren:

  • Iemand die voldoet aan de criteria voor boulimia maar in mindere mate of maar gedurende een beperkte periode bezig is met eetbuien of compensatie. Bijvoorbeeld iemand die eetbuien heeft en daarvoor compenseert, maar ze minder vaak heeft dan eens per week, wat een voorwaarde is voor de diagnose boulimia. (boulimia nervosa met lage frequentie en/of van beperkte duur)
  • Iemand die voldoet aan de criteria voor eetbuienstoornis maar eetbuien met een lagere frequentie of gedurende een beperkte periode vertoont. Bijvoorbeeld iemand die eetbuien heeft, maar minder lang dan drie maanden, wat een voorwaarde is voor de BED. (Eetbuistoornis met lage frequentie en/of beperkte duur).
  • Iemand die eetrestricties en andere symptomen van anorexia vertoont maar geen ondergewicht heeft. (Atypische Anorexia Nervosa)
  • Iemand die terugkerende episoden van overgeven heeft zonder eetbuien (Purgerende Stoornis)
  • Iemand die terugkerende episodes van nachtelijk eten heeft. Het nachteten is niet beter te verklaren door andere factoren. (Nachtelijk eetsyndroom)

Dit zijn maar een paar voorbeelden. Als iemand niet voldoet aan de criteria voor een andere eetstoornis zoals binge eating disorder, boulimia, of anorexia, kan hij of zij de diagnose OSFED krijgen.

Wat is het verschil tussen eetstoornis OSFED of eetstoornis NAO?

OSFED stond vroeger bekend als eetstoornis NAO (Niet Anders Omschreven). In het buitenland was de stoornis vroeger bekend als EDNOS (Eating Disorder Not Otherwise Specified).

Vroeger werd de diagnose NAO vaker gegeven, omdat de kenmerken van de losse In het verleden werd de diagnose NAO vaker gesteld omdat de kenmerken van de afzonderlijke eetstoornissen in die tijd ernstiger waren. Met de DSM-5 werden sommige kenmerken gewijzigd of verwijderd, waardoor meer mensen de diagnose boulimia of anorexia konden krijgen. Ook BED viel vroeger onder de NAO, waar het nu een eigen erkende eetstoornis is.

Wat zijn de oorzaken en behandelingen van OSFED?

Het is moeilijk iets te zeggen over de oorzaken of behandelingsmogelijkheden van OSFED, omdat het een overkoepelende term is voor een heleboel verschillende symptomen.

Is eetstoornis OSFED minder erg dan andere eetstoornissen?

OSFED is niet minder ernstig is dan andere vastgestelde eetstoornissen. Deze perceptie bestaat wel vaak, ook bij mensen met OSFED zelf. Het kan aanvoelen alsof de stoornis minder ernstig is omdat het een restdiagnose is. Dit beeld kan schadelijk zijn en iemand ervan weerhouden hulp te zoeken, en het is ook niet waar.

De diagnose OSFED zegt eigenlijk alleen dat er sprake is van een eetstoornis, maar dat is voldoende reden om het serieus te nemen en hulp te zoeken.

Scroll naar boven