girl in white and black floral shirt and blue denim shorts sitting on ground during daytime

Wat is autisme?

Autismespectrumstoornis (ASS) is een aandoening aan de verwerking van informatie door de hersenen, die van invloed is op de manier waarop mensen zich gedragen, socialiseren en communiceren met anderen. Deze aandoening wordt vaak eenvoudigweg autisme genoemd.

Wat zijn de symptomen van autisme?

De symptomen van autisme treden meestal op in de vroege kinderjaren, voor de leeftijd van 2 jaar. Zo kunnen baby’s bijvoorbeeld geen oogcontact maken. In sommige gevallen kunnen zij onverschilligheid naar hun ouders tonen.

Rond de leeftijd van 2 jaar kunnen ze tekenen van agressie beginnen te vertonen, niet reageren op hun naam, of begint hun taalontwikkeling te stagneren.

Autisme is een spectrumstoornis, en niet alle kinderen met autisme vertonen deze symptomen. In het algemeen hebben mensen met autisme wel de neiging om problemen met sociale interacties te hebben.

Wat zijn kenmerken van autisme?

 • een verminderd vermogen tot sociaal communiceren en interactie
 • repetitief gedrag en specifieke interesses  
 • een afwijkende zintuiglijke verwerking (dit uit zich bijvoorbeeld in overgevoeligheid voor licht en geluid), afwijkende motoriek (houterig bewegen) en emotieregulatieproblemen (dit uit zich bijvoorbeeld in emotionele uitbarstingen).

Sociale communicatie- en interactiesymptomen

Kinderen en volwassenen met autisme hebben vaak moeite om zich met anderen te verbinden.

Dit kan resulteren in een reeks van symptomen, zoals:

 • het onvermogen om naar mensen te kijken of te luisteren
 • geen reactie op hun naam
 • weerstand tegen aanraken
 • een voorkeur om alleen te zijn
 • ongepaste of geen gezichtbewegingen
 • het onvermogen om een gesprek te beginnen of te laten doorgaan
 • overmatig praten over een favoriet onderwerp zonder rekening te houden met de reacties van anderen.
 • spraakproblemen of ongebruikelijke spraakpatronen
 • het onvermogen om emoties te uiten of ze te herkennen bij anderen…
 • moeite met het herkennen van eenvoudige sociale signalen…
 • moeilijkheid om eenvoudige aanwijzingen te volgen
 • het onvermogen om iemands reactie of reactie te voorspellen…
 • ongepaste sociale interacties
 • het onvermogen om non-verbale vormen van communicatie te herkennen
 • Gedragspatroon symptomen

Repetitieve patronen

Mensen met autisme hebben vaak repetitieve gedragspatronen die moeilijk te doorbreken zijn.

Sommige van deze patronen omvatten:

 • het uitvoeren van repetitieve bewegingen, zoals heen en weer wiebelen
 • het ontwikkelen van routines of rituelen die niet kunnen worden verstoord…
 • zelfverwonding, met inbegrip van bijten en hoofdbekken
 • het herhalen van woorden en zinnen
 • zeer gefascineerd te raken door een bepaald onderwerp, feit of detail.
 • een meer of minder sterk licht- en geluidsgevoel ervaren dan anderen
 • het fixeren op bepaalde voorwerpen of activiteiten
 • een bijzondere voedselvoorkeur of -aversie van voedseltexturen hebben

Subtypes van autisme

Vroeger werd de aandoening onderverdeeld in subtypes, zoals het syndroom van Asperger. In de DSM-5 wordt autisme behandeld als een aandoening met een breed spectrum aan symptomen en ernst. Kenmerkend zijn ‘beperkingen in de sociale communicatie en interactie’ en ‘repetitief gedrag en specifieke interesses’. Onder dat laatste kenmerk valt ook sensorische overgevoeligheid, een symptoom die voorheen niet werd geregistreerd.

Lees meer over autismespectrumstoornis (ASS)

Scroll naar boven