verschillende mensen

Wat is een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS)?

De afkorting DIS staat voor dissociatieve identiteitsstoornis. Je identiteit is datgene
wat jou eigen maakt en onderscheidt van de rest. Zoals dingen die je leuk vindt of
juist niet, de overtuigingen die je hebt over jezelf of over de wereld. Bij de meeste
mensen blijft dit hetzelfde gedurende het hele leven. Er kunnen wel veranderingen
plaatsvinden, maar over het algemeen blijft iemands persoonlijkheid vrij stabiel.

Wat is dissociatie?

Het woord dissociatie zegt je misschien ook niet zoveel. Als je het woordenboek er
op naslaat, staat er: ‘pro­ces waar­bij een ge­coör­di­neerd ge­heel van ge­dach­ten
of emoties afgescheiden raakt van de rest van de per­soon­lijk­heid’. Dit betekent
zoiets als ‘er gebeurt iets waardoor een deel van je gedachten en gevoelens apart
raken van de rest’. In zijn uiterste vorm kan dit leiden tot iets wat sommige mensen
meerdere persoonlijkheden noemen. DIS werd daarom vroeger ook wel
meervoudige persoonlijkheidsstoornis (MPS) genoemd.

Goede boeken over DIS/trauma

Ik in meervoud
Traumagerelateerde dissocciatie
Traumasporen

Persoonlijkheden, alters of delen?

Je zou kunnen zeggen dat iemand met DIS meerdere persoonlijkheden heeft,
althans, zo kan het overkomen voor de buitenwereld. DIS werd daarom vroeger ook
wel Meervoudige Persoonlijkheidsstoornis (MPS) genoemd. Ervaringsdeskundige
Daniëlle zegt hierover: “Er ontbreekt een besef van het ik-zijn. Ik voel me niet één
geheel.” Daarom spreekt zij liever spreken over ‘alters’ of ‘delen’ en niet over
‘persoonlijkheden’: ‘Ik heb één persoonlijkheid, maar die is opgesplitst in
verschillende delen met hekjes ertussen.’

Opgesplitste identiteit

Bij mensen met DIS is de identiteit niet goed gevormd. Iemand met DIS heeft toen hij
of zij jong was niet geleerd zichzelf als één geheel, één ik, te ervaren. Het is voor
iemand met DIS niet duidelijk wie hij of zij nou is, omdat de identiteit is opgesplitst in
verschillende delen. Deze delen kunnen sterk van elkaar verschillen en lijken soms
wel aparte personen zijn. Zo hebben ze vaak verschillende leeftijden, namen,
voorkeuren, karaktereigenschappen en soms zijn het zelfs mannen en vrouwen door
elkaar. Al deze delen huizen in één persoon, wat maakt dat het een flinke chaos kan
zijn van binnen.

Ervaringsverhalen over DIS

Wil je meer leren over DIS? Of ben je op zoek naar ervaringen van mensen die DIS (of andere gespecificeerde dissociatieve stoornis – AGDS) hebben? Download het e-boek over DIS.

omslag ebook DIS

Misschien heb je net te horen gekregen dat je een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) hebt, of ken je iemand die dit heeft. Maar wat is DIS eigenlijk precies en hoe kun je ermee omgaan? Wat zegt de wetenschap en welke therapieën zijn er? En… hoe is het eigenlijk om DIS te hebben, valt er een beetje mee te leven?

Scroll naar boven