een vrouw die zit na te denken achter haar computer

Wat is een ‘issue owner’?

In bedrijven en organisaties is de term ‘issue owner’ tegenwoordig steeds gangbaarder. Maar wat doet een issue owner eigenlijk precies?

Wat betekent ‘issue owner’?

Een ‘issue owner’ is een individu of een team binnen een organisatie dat de verantwoordelijkheid draagt voor het beheren en oplossen van specifieke problemen. Kortom, het is degene die de leiding heeft bij het aanpakken van bepaalde kwesties die de normale gang van zaken kunnen verstoren.

Wat doet een ‘issue owner’?

 1. Probleemidentificatie:
  Een issue owner speurt actief naar problemen voordat ze groter worden. Ze zijn proactief in het herkennen van mogelijke obstakels.
 2. Analyse en diagnose:
  Nadat een probleem is geïdentificeerd, is het de taak van de issue owner om het grondig te analyseren en te begrijpen. Dit omvat het vaststellen van oorzaken en mogelijke gevolgen.
 3. Ontwikkelen van oplossingen:
  De issue owner bedenkt effectieve oplossingen voor het geïdentificeerde probleem en werkt samen met andere teams om een alomvattende aanpak te waarborgen.
 4. Implementatie en opvolging:
  Na het vaststellen van een oplossing coördineert de issue owner de implementatie en houdt de voortgang in de gaten. Dit kan het monitoren van resultaten en het nemen van corrigerende maatregelen omvatten.
 5. Communicatie:
  Een belangrijke rol van de issue owner is het effectief communiceren van de voortgang naar belanghebbenden binnen de organisatie.

Voordelen van een issue owner

 • Efficiëntie:
  Door een specifieke persoon of team als issue owner aan te wijzen, kan de organisatie sneller reageren op problemen.
 • Verantwoordelijkheid:
  Het concept bevordert een cultuur van verantwoordelijkheid, waarin medewerkers proactief problemen aanpakken.
 • Continu verbeteren:
  Door een systematische aanpak te volgen, stimuleert de issue owner een cultuur van voortdurende verbetering binnen de organisatie.

Het begrip ‘issue owner’ is waardevol in een zakelijke omgeving die voortdurend verandert en uitdagingen met zich meebrengt. Door specifieke verantwoordelijkheden toe te wijzen, kan een organisatie flexibeler omgaan met problemen en een cultuur van samenwerking en proactief probleemoplossen bevorderen. De issue owner staat centraal in het streven naar duurzaam succes in een dynamische zakelijke wereld.

Het wordt tijd dat we werk gaan omdenken. Want waarom werken wij eigenlijk? En waarom spelen we op ons werk vaak een rol? Waarom timmeren we alles dicht met eindeloze regelgeving en maken onze ‘oplossingen’ de problemen alleen maar erger? Lees verder

Scroll naar boven