woman in gray crew neck t-shirt holding iphone

Wat is een nagebootste stoornis?

Mensen met een nagebootste stoornis (ook wel pathomimie, de ziekte van Münchhausen/Münchhausensyndroom of simulatie genoemd) doen alsof zij lichamelijke of psychische klachten hebben of doen bewust dingen die verwondingen of ziekte opwekken. Zij zijn zich bewust van hun gedrag, maar niet van de oorzaak ervan. Er is duidelijk sprake van misleiding en het gedrag kan niet verklaard worden door een (andere) psychische stoornis, zoals een psychotische stoornis. De persoon met een nagebootste stoornissen zegt ook tegen anderen (bijvoorbeeld tegen een arts) dat hij ziek of gehandicapt is. Er zijn ook mensen die zich alleen online ziek voordoen en er op die manier grote groepen mensen bij betrekken.

Hoe herken je een nagebootste stoornis?

Het op een theatrale manier na- of voordoen van symptomen

Mensen met een nagebootste stoornis veroorzaken hun eigen symptomen (bijv. door scherpe dingen in te slikken). Ook kunnen mensen met deze stoornis doen alsof zij psychische symptomen hebben zoals geheugenverlies of hallucinaties. De symptomen die zij vertonen horen niet bij de stoornis waarvan ze zeggen deze te hebben.

Drang naar ziekenhuisopname of het ondergaan van ingrepen of het krijgen van diagnoses

Mensen met een nagebootste stoornis lijken als doel te hebben om ook behandeld te worden alsof zij de stoornis die zij voorwenden daadwerkelijk hebben, inclusief opnames, ingrepen of diagnoses die daarmee gepaard gaan.

Mogelijke (onbewuste) motieven/oorzaken voor de nagebootste stoornis

Mensen met een nagebootste stoornis zijn in hun jeugd vaak emotioneel en/of fysiek verwaarloosd of misbruikt. Ook is er regelmatig sprake van depressie, persoonlijkheidsstoornissen en angststoornissen. Het kan zijn dat iemand door middel van het veroorzaken of nadoen van ziektesymptomen een trauma uit de jeugd herhaald, maar ditmaal zélf de controle voelt. Daarnaast is het een manier om liefde, zorg en aandacht te krijgen en een mogelijkheid om te ontsnappen aan verplichtingen. Sommige mensen kunnen ook verslaafd zijn aan het bedrag dat hoort bij de nagebootste stoornis.

Nagebootste stoornis herkennen en begrijpen

De nagebootste stoornis is een ingewikkelde, controversiële en zeldzame stoornis. In het boek Opzettelijk ziek krijgen mensen die hieraan lijden een gezicht. De auteurs komen ook met adviezen om met mensen met een nagebootste stoornis om te gaan.

Lees meer over een nagebootste stoornis

Scroll naar boven