green cactus plant in close up photography

Wat is een somatoforme stoornis?

Een somatoforme stoornis of somatisch ovoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) is een verzameling van aandoeningen waarbij er sprake is van (op dit moment nog) onverklaarbare lichamelijke klachten die niet ingebeeld zijn. De klachten zijn ook niet bewust of doelbewust nagebootst.

Twee soorten zijn ‘officieel’ erkend:

Fibromyalgie

De naam fibromyalgie komt van ‘fibro’ (bindweefsel), ‘myo’ (spier) en ‘algie’ (pijn) en betekent dus bindweefselspierpijn. Deze pijn komt vooral voor in de spieren en in het bindweefsel in en rondom de gewrichten. Door patiënten wordt de spierpijn vaak omschreven ‘als bij een zware griep’. Van fibromyalgie is pas sprake als de pijnklachten langer dan 3 maanden duren en er geen aandoening is gevonden die de klachten kan verklaren.

Patiënten met fibromyalgie-klachten hebben deze pijn (bijna) dagelijks naast andere klachten zoals:

  • vermoeidheid
  • darmklachten
  • slaapproblemen
  • stemmingswisselingen

Tot op dit moment is er geen verklaring gevonden voor het fibromyalgie-syndroom. Wel zijn er aanwijzingen dat bij patiënten met fibromyalgie stoornissen in verschillende systemen in het lichaam bestaan. De klachten van patiënten met fibromyalgie worden ook beïnvloed door sociale en emotionele factoren. Het syndroom openbaart zich meestal tussen het 35e en 50e levensjaar en komt vooral voor bij vrouwen.

Chronische pijn

Er is een belangrijk onderscheid tussen acute en chronische (langdurige) pijn. Bij acute pijn is er sprake van een onmiddellijke reactie van het lichaam op een (dreigende) beschadiging. Acute pijn is dus een betekenisvol signaal. Chronische pijn duurt voort als er geen sprake meer is van dreigende beschadiging. De pijn dient niet meer als alarmsignaal. Als dit langer dan drie maanden duurt, is er sprake van chronische pijn. Deze pijn kan leiden tot een negatieve spiraal, waarbij iemand steeds minder actief wordt.

Lees ook: Centrale sensitisatie: hoe pijn de werking van pijn verandert

Scroll naar boven