smiling toddler holding red balloon

Wat is een verbaal-performaal-kloof?

Een verbaal-performaal-kloof of disharmonisch profiel staat voor een groot verschil tussen de verbale en performale (prestatie) intelligentie. Het gebeurt soms dat iemand verbaal sterk is, zodat hij of zij zich goed kan uitdrukken in spraak of geschrift (verbaal IQ), maar zeer slecht scoort op uitvoerende taken. Bijvoorbeeld problemen met plannen of overzicht (prestatie-IQ).

Intelligentie wordt gemeten met een intelligentietest. Deze meet een totaal IQ (TIQ). Dit is verdeeld in een verbaal deel (VIQ), dat zich richt op verbale kennis en vaardigheden, en een performaal deel (PIQ), dat zich richt op actiegericht denken.

Een disharmonisch profiel of verbaal-performaal-kloof kan onder anderen voorkomen bij mensen die hersenletsel hebben, mensen die hoogbegaafd zijn, mensen met een autistische stoornis of mensen met angststoornissen. Deze gap hoeft niet tot problemen te leiden.

lees meer over een disharmonisch ontwikkelingprofiel of verbaal-performaal-kloof

Scroll naar boven