magazines hanged on wall near round beige wooden table

Wat is FACT-therapie (Flexible Assertive Community Treatment)?

Wat is FACT-therapie?

Bij FACT-therapie behandelt en begeleidt een FACT-team mensen die een ernstige psychiatrische aandoening hebben in combinatie met problemen op andere levensterreinen, zoals met wonen, werken, sociale contacten en financiën. Dat doet het team ‘ambulant’, dat wil zeggen, buiten het ziekenhuis of een instelling. Voor deze zorg kun je dus in je eigen omgeving blijven.

Het doel van FACT is om je in je eigen omgeving continu te blijven begeleiden, behandelen en ondersteunen. Als dat wenselijk is zoekt het team daarbij contact met je familie, de buurt en eventueel andere instanties, zoals de huisarts, de woningcoöperatie of de wijkagent.

Werkwijze FACT-team

Het streven is dat je alle teamleden kent, ook al zul je het meest te maken hebben met je zogenaamde ‘casemanager’, iemand die specifiek aan jou is toegewezen. Afhankelijk van de noodzaak, komen de hulpverleners van het wijkteam één keer tot meerdere keren per week langs.

Er wordt dagelijks besproken of er op dat moment intensievere zorg voor jou noodzakelijk is. Je medicatie wordt bekeken door de psychiater. Als dat nodig is krijg je een afspraak bij de psychiater of komt de psychiater bij je langs.

Het FACT-team

In een FACT-team zitten mensen van verschillende disciplines, zoals een psychiater, een psycholoog, een maatschappelijk werker, maar ook sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, verslavingsdeskundigen en woonbegeleiders. Ook zitten in sommige FACT-teams ervaringsdeskundigen.

In FACT-teams van de GGZ zit daarnaast een IPS-trajectbegeleider, die kijkt hoe je weer betaald aan het werk kunt gaan. Je kunt gedurende drie jaar begeleid worden in het vinden en behouden van betaald werk. De IPS-trajectbegeleider biedt ook ondersteuning op je werkplek. 

Waar staat FACT voor?

FACT staat voor flexible assertive community treatment:
assertive; de zorg wordt actief aangeboden, hulpverleners komen langs;
community; thuis, op straat, in de wijk;
treatment; behandeling, begeleiding, ondersteuning bij herstel.

Dit boek is voor mensen die meer controle willen hebben over hun leven, over hun relaties, over hun werk en over hun genezing. Dat kan met één enkele zin. Die ene zin kan niet alleen jou de controle teruggeven, maar ook problemen oplossen zoals angst, depressie en zelfs ziektes.

Scroll naar boven