woman smiling wearing black leather jacket

Wat is het verschil tussen biseksualiteit en panseksualiteit?

Biseksualiteit en panseksualiteit zijn allebei termen die mensen kunnen gebruiken om hun seksuele oriëntatie te beschrijven:

  • Biseksualiteit verwijst naar aantrekkingskracht tot mensen van verschillende sekses of genders. Dit kunnen twee verschillende sekses of genders zijn, of meerdere.
  • Panseksualiteit verwijst naar aantrekkingskracht tot alle mensen, ongeacht de sekse of het gender.

Er zijn overlappingen tussen de twee, maar ze zijn verschillend. Iemand die zich als biseksueel identificeert, kan zich bijvoorbeeld aangetrokken voelen tot mensen die genderfluïde, mannelijk of non-binair zijn, maar niet tot vrouwen. Iemand die panseksueel is kán dezelfde mate van aantrekking hebben tot mensen van elk gender.

Voor beide orientaties geldt dat het type aantrekkingskracht dat iemand ervaart kan verschillen voor verschillende genders. Iemand kan zich bijvoorbeeld romantisch aangetrokken voelen tot het ene gender of sekse, maar seksueel tot het andere.

De definities die mensen geven van biseksualiteit en panseksualiteit kunnen verschillen. Het zijn verwante maar verschillende concepten. Er bestaan veel verschillende seksuele orientaties, en er zijn ook veel genderidentiteiten. Het is een uitdaging om duidelijke definities te maken die voor iedereen gelden.

Lees meer termen in het LGBTQ+-woordenboek

Scroll naar boven