close-up photography of girl during daytime

Wat is MCDD?

Multiple Complex Developmental Disorder (MCDD) of meervoudige complexe ontwikkelingsstoornis is een vorm van autisme met extreme angsten, extreme fantasie en extreme moeite met het reguleren van emoties. MCDD wordt al in de kinderjaren ontdekt.

Iemand met MCDD is minder goed in staat zijn innerlijke gemoedsgesteldheid in evenwicht te houden en onderscheid te maken tussen fantasie en werkelijkheid. Kinderen met MCDD proberen wel contact te maken met anderen, maar ze missen vaak het vermogen sociale verhoudingen goed te doorzien.

In de geborgenheid en veiligheid van individuele contacten met volwassenen kunnen ze veelal redelijk functioneren. Het gaat mis zodra de situatie complexer of minder overzichtelijk wordt. Op het schoolplein, in de winkel, op het verjaardagspartijtje, op het familiefeest reageren ze met angst of woede.

MCDD wordt gezien als een variant van autisme met kenmerken uit verschillende bestaande volwassenen diagnoses; autisme, angststoornissen (met name sociale angst), borderline, bipolair en schizofrenie. In de DSM-5 valt MCDD onder de autismespectrumstoornissen (ASS).

Symptomen van Multiple Complex Developmental Disorder (MCDD)

De symptomen van MCDD:

Stoornissen in de regulatie van affecten

 • intense angst of gespannenheid
 • vreesachtigheid of fobie (ziekelijke vrees), meestal voor ongebruikelijke situaties of voorwerpen
 • paniekaanvallen of ‘overspoeld worden door primitieve angsten’
 • momenten of periodes van gedragsmatige terugval met driftbuien of primitieve woedeaanvallen
 • uitgesproken emotionele en stemmingsschommelingen zonder duidelijk aanwijsbare aanleiding
 • frequente oninvoelbare, bizarre angstreacties

Stoornissen in de gevoeligheid voor sociale signalen en stoornissen in het sociale gedrag

 • sociale desinteresse, vermijding van sociale contacten of juist grenzeloze contactname, ondanks aanwezige sociale vaardigheden
 • ontbreken van bestendige relaties met leeftijdgenoten
 • aanklampende ‘haat-liefderelaties’, met name met volwassenen (in het bijzonder ouders/primaire verzorgers)
 • diep gebrek aan empathie en het vermogen om zich te verplaatsen in de gedachten en gevoelens van anderen

Stoornissen van het denken

 • onlogische gedachtegang of plotselinge onnavolgbare gedachtesprongen (magisch denken, neologismen, bizarre gedachten)
 • verwarring tussen fantasie en realiteit
 • gemakkelijk verward raken (moeite met het begrijpen van wat er om hen heen gebeurt)
 • overwaardige gedachten (grootheidsideeën, verhoogde achterdocht, overgeïnvolveerd raken in fantasiefiguren, imaginaire vrienden)

Behandeling van MCDD

MCDD is een stoornis die niet genezen kan worden, maar wel behandeld. De volwassene heeft nog steeds problemen in het contacten leggen en contacten onderhouden met anderen (de sociale omgang). Ook heeft een volwassene problemen met het reguleren van emoties en gedachten.

De behandeling is gericht op het geven van structuur, het voorkomen en verminderen van de angsten en het bevorderen van de gezonde mogelijkheden en vaardigheden.

Scroll naar boven