brown and white concrete building

Wat is stoïcisme?

De Stoïcijnse leer vertelt dat we niet door gebeurtenissen worden geraakt, alleen door hoe we erop reageren. Daarnaast zegt het dat we maar heel weinig zelf in de hand hebben. Alleen onze gedachten, overtuigingen, percepties en acties. Verder is alles buiten onze invloedsfeer.

Geschiedenis van het stoïcisme

Het stoïcisme is een school van oude levensfilosofie die rond 300 v. Chr. gesticht werd door een man die Zeno van Citium heette. Zeno was een voormalige koopman die het geluk had alles wat hij had bij een scheepsramp verloor voordat hij leerling werd van de Cynische school van filosofie.

Toen de Stoïcijnse stichter Zeno zijn denkschool begon had hij niet het geld om een gebouw te kopen. Plato had een eigen academie voor zijn filisofie, Aristoteles had een Lyceum, maar Zeno’s volgelingen kwamen bijeen om hun filosofie te bespreken op de straten van Athene onder de schaduw van de Stoa Poikile.

Dit was een zuilengalerij versierd met mythische en historische strijdtaferelen, aan de noordkant van de Agora in Athene. Iedereen was welkom om te komen luisteren en over ideeën te discussiëren, waardoor de allereerste groep Stoïcijnen ontstond.

De leer van het stoïcisme

De filosofie is er een van praktische aard, en richt zich op de vraag: Hoe kunnen we een weg naar geluk vinden? Voor de Stoïcijnen was deze weg te vinden via deze kernprincipes:

  • Het vermogen om onszelf, de wereld en de mensen objectief te bekijken en hun aard te aanvaarden zoals ze is.
  • Leren voorkomen dat we beheerst worden door een verlangen naar plezier of een angst voor pijn
  • Het onderscheid maken tussen wat binnen onze macht ligt om te beïnvloeden, en wat niet.

Leer zelf de stoïcijnse mindset:

DRIVE geeft je de tools om:

  • richting te geven aan je leven
  • actie te ondernemen
  • te accepteren waar je geen invloed op hebt

Lees ook: Wat is geluk en waarom is het belangrijk?

Scroll naar boven