photography of group of monkey on ground

Wat is titillomanie (skin picking disorder, dermatillomanie, excoriatiestoornis)

Titillomanie of excoriatiestoornis is een aandoening die zich kenmerkt door het pulken aan de huid, die resulteert in beschadigen van de huid. Het lukt je niet goed om met dit gedrag te stoppen, ondanks de schade die hierdoor ontstaan is.

Alles wat je moet weten over waarom je aan je huid pulkt en hoe je los kunt komen van dit zelfdestructieve gedrag.

Wat is titillomanie?

Titillomanie is de onweerstaanbare drang om te krabben, plukken, of wrijven over plekken van het lichaam. Het wordt ook wel excoriatiestoornis (ES), dermatillomanie, skin picking disorder, compulsieve huidmanipulatie of pathologisch huidkrabben genoemd

Door het krabben of wrijven kunnen bultjes en ontstekingen ontstaan, die daarna nogmaals worden gekrabd. Een voorbeeld hiervan is het openkrabben van puistjes/acne. Op het moment zelf ervaart de persoon ontspanning of opluchting. Achteraf is er sprake van schuldgevoelens. Titillomanie lijkt tamelijk onschuldig. Het kan echter op den duur leiden tot grote lelijke wonden die kunnen gaan ontsteken, waardoor er een arts bij moet komen.

Er lijkt sprake te zijn van twee varianten:

  1. Waarbij de onrust over oneffenheden van de huid op de voorgrond staat.
  2. Waarbij sprake is van een dromerig bewustzijn en het aan wondjes krabben en haren uittrekken (trichotillomanie) haast onbewust gebeurt. Deze variant is mogelijk ook op te vatten als een stereotype gedraging.

Een verzameling krachtige hulpmiddelen gebaseerd op echte succesverhalen bij het genezen van titillomanie.

Classificatiecriteria DSM-5

Een excoriatiestoornis is gekwalificeerd als een obsessief-compulsieve stoornis (ocs) in de DSM-5, vanwege een bevinding dat er een verwantschap tussen ocs en de excoriatiestoornis is. Er is de nodige discussie of deze aandoening wel in de categorie “obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen” thuis hoort.

Symptomen zijn:

  • Recidiverend huidpulken met wonden tot gevolg.
  • Er vinden herhaaldelijke pogingen plaats om met het huidpulken te stoppen.
  • Het huidpulken veroorzaakt significante lijdensdruk of beperkingen in het sociale of beroepsmatige functioneren of het functioneren op andere terreinen.
  • Het huidpulken kan niet worden toegeschreven aan de fysiologische effecten van een middel (zoals cocaïne of speed) of aan een somatische aandoening (zoals scabiës).
  • Het huidpulken kan niet beter worden verklaard door de symptomen van een andere psychische aandoening (zoals wanen of hallucinaties bij een psychotische stoornis, of de intentie jezelf schade toe te brengen bij een niet-suïcidale zelfbeschadiging).

Lees ook: Titillomanie: oorzaken, symptomen, diagnose en behandeling

Scroll naar boven