man massaging woman at the back

Wat is vakantiestress?

Vakantiestress is het gevoel dat de vrije periode extra spanning oproept. Deze reactie kan verschillende oorzaken hebben zoals te hooggespannen verwachtingen, het wegvallen van vaste gewoonten of doordat privéproblemen opleven tijdens de vakantie.  

Vakantiestress kan vermoeidheid, ruzies, ziekte en in het ergste geval hartinfarcten en psychosen met zich meebrengen. Degenen die het hardst getroffen worden door vakantiestress zijn mensen met een grote behoefte aan een duidelijke structuur. De klachten waarmee zij zich melden variëren van heimwee en slapeloosheid tot somberheid of zelfs een acute psychose.

De belangrijkste oorzaak voor vakantiestress is de abrupte overgang van het hectische dagelijks leven naar een situatie van ontspanning en zorgeloosheid. Juist zij die kort voor vertrek nog druk bezig zijn om taken af te ronden en hun werk over te dragen krijgen last van stress wanneer de spanning wegvalt.

Een revolutionair antwoord op stress- en angstklachten, trauma en een verminderde immuniteit

Scroll naar boven