water fountain in front of building

Wat zijn de belangrijkste punten uit het boek ‘De fontein, vind je plek’ van Els van Steijn?

Het boek De Fontein, vind je plek van Els van Steijn behandelt de basisprincipes van systemisch werken en familieopstellingen in een toegankelijke en praktische stijl. Hier zijn enkele van de belangrijkste punten uit het boek:

Familiepatronen en dynamieken

Het boek benadrukt dat familiepatronen en dynamieken een diepgaande invloed hebben op ons gedrag, onze emoties en onze relaties. Deze patronen worden van generatie op generatie doorgegeven en kunnen ons beïnvloeden zonder dat we ons er bewust van zijn.

De Fontein-methode

Els van Steijn introduceert de Fontein-methode, die gebaseerd is op de principes van familieopstellingen. Ze gebruikt de metafoor van een fontein om de dynamiek van familiesystemen te illustreren en hoe onze positie in dat systeem ons beïnvloedt.

Je plek innemen

Het boek benadrukt het belang van het innemen van je eigen plek in je familiesysteem. Wanneer je op je juiste plek staat, kun je de stroming van energie en liefde in je leven ervaren. Het negeren of verzetten tegen je plek kan leiden tot conflicten, stress en problemen.

De invloed van het verleden

Het boek legt uit hoe gebeurtenissen uit het verleden, zelfs generaties terug, nog steeds invloed kunnen hebben op ons heden. Het erkennen van deze invloeden kan helpen om vastzittende patronen te doorbreken.

Verstrikkingen en verstoringen

Van Steijn behandelt verstrikkingen, waarbij mensen onbewust verstrikt raken in de dynamieken van hun familiesysteem. Deze verstrikkingen kunnen leiden tot moeilijkheden in relaties, werk en persoonlijk welzijn.

Zichtbaar maken van patronen

Het boek bespreekt hoe het gebruik van de Fontein-methode en familieopstellingen kan helpen om verborgen patronen zichtbaar te maken. Door de rollen van familieleden te representeren, kunnen verstoringen en disbalansen duidelijker worden begrepen.

Praktische oefeningen

Het boek biedt praktische oefeningen en technieken om zelf aan de slag te gaan met het ontdekken en herstellen van verstrikkingen en disbalansen in je familiesysteem.

Persoonlijke groei en heling

Een belangrijke boodschap van het boek is dat het innemen van je plek in je familiesysteem leidt tot persoonlijke groei, innerlijke heling en een verbetering van je relaties en levenskwaliteit.

In essentie biedt De Fontein, vind je plek lezers de mogelijkheid om de principes van systemisch werken toe te passen op hun eigen leven, met als doel meer inzicht, rust en balans te bereiken.

Boeken Els van Steijn

Disclaimer

Het boek De Fontein, vind je plek van Els van Steijn is geen wetenschappelijk werk in de traditionele zin, maar eerder een populair boek dat gebaseerd is op concepten uit het systemisch werken en de familieopstellingen. Systemisch werken en familieopstellingen zijn benaderingen die voornamelijk in het domein van alternatieve therapieën en persoonlijke ontwikkeling vallen.

Hoewel er enig empirisch onderzoek is gedaan naar de effectiviteit van familieopstellingen en systemisch werken, wordt het nog steeds beschouwd als een controversieel onderwerp in de wetenschappelijke gemeenschap. Er is geen overweldigend wetenschappelijk bewijs om de effectiviteit ervan te ondersteunen zoals bij meer traditionele vormen van therapie.

Scroll naar boven