verschillende generaties bij elkaar

Wat zijn de zeven generaties en wat zijn hun kenmerken?

De term ‘zeven generaties’ verwijst naar het concept dat elke generatie invloed kan hebben op de zeven generaties die na hen komen. Dit idee komt voort uit de traditionele inheemse wijsheid van sommige Noord-Amerikaanse inheemse volkeren, zoals de Iroquois en de Haudenosaunee Confederatie. Hoewel er geen strikte en uniforme indeling is van generaties met zeven specifieke groepen, wordt het concept vaak gebruikt om de verantwoordelijkheid van de huidige generatie voor de toekomstige generaties te benadrukken.

Hier is een algemeen overzicht van de conceptuele indeling van de zeven generaties.

1. Ouderen

Deze generatie vertegenwoordigt de oudere volwassenen die momenteel de samenleving beïnvloeden. Ze hebben vaak invloedrijke posities in de samenleving en dragen waardevolle kennis en ervaring over.

2. Babyboomers

De babyboomgeneratie is geboren tussen 1946 en 1964. Ze zijn opgegroeid in de naoorlogse periode en hebben de samenleving op verschillende manieren beïnvloed, waaronder politiek, cultuur en economie.

3. Generatie X

Geboren tussen de vroege jaren 60 en het midden van de jaren 80, wordt Generatie X vaak beschouwd als de generatie die tussen de babyboomers en de millennials in zit. Ze hebben de opkomst van technologie en de digitalisering van de samenleving meegemaakt.

4. Millennials

Ook wel Generatie Y genoemd, millennials zijn geboren tussen het begin van de jaren 80 en het midden van de jaren 90. Ze groeiden op met technologie en werden geconfronteerd met economische uitdagingen zoals de financiële crisis van 2008.

5. Generatie Z

Deze generatie omvat mensen geboren tussen het midden van de jaren 90 en begin jaren 2010. Ze zijn opgegroeid met internet en smartphones en hebben vaak een sterke nadruk op technologie, inclusief sociale media.

6. Generatie Alpha

Generatie Alpha verwijst naar de generatie geboren vanaf het midden van de jaren 2010 en daarna. Ze groeien op in een wereld die steeds meer wordt beïnvloed door technologie en digitalisering.

7. Toekomstige generaties

Dit zijn de generaties die nog geboren moeten worden. Ze zullen worden beïnvloed door de keuzes en beslissingen van de huidige generaties.

Het concept van de zeven generaties benadrukt het idee dat de beslissingen en acties van de huidige generaties gevolgen kunnen hebben voor de toekomstige generaties. Het roept op tot verantwoordelijkheid, duurzaamheid en het nemen van langetermijnbeslissingen die gunstig zijn voor de toekomstige generaties, inclusief milieubescherming, onderwijs en sociaal welzijn. Het dient als een herinnering dat onze keuzes invloed hebben op de wereld die we achterlaten voor de generaties die na ons komen.

Naar jongeren wordt niet geluisterd. Of toch niet écht en veel te weinig. Ge(e)neratie is een pleidooi voor een samenleving waarin jongeren meer worden betrokken bij de vraagstukken van onze tijd. Niet als klankbord, maar als volwaardige partner in het maatschappelijke debat. Lees verder

Scroll naar boven