people standing on shore during golden hour

Wat zijn familieopstellingen?

Familieopstellingen, ook wel bekend als systemische familieopstellingen, zijn een therapeutische benadering die zich richt op het verkennen en begrijpen van de dynamiek binnen familiesystemen. Deze techniek is ontwikkeld door Bert Hellinger, een Duitse psychotherapeut, en is gebaseerd op systemische theorieën en opstellingen.

Het concept achter familieopstellingen is dat familiesystemen een diepgaande invloed hebben op het individuele gedrag, de emoties en de relaties van mensen. Deze systemen bestaan uit complexe onderlinge relaties tussen familieleden en kunnen invloed hebben op huidige problemen, gedragspatronen en emotionele uitdagingen.

Wat gebeurt er tijdens een familieopstelling?

Een familieopstellingssessie wordt vaak gehouden in een groep of individuele therapeutische setting. Tijdens een sessie wordt een “opstelling” gecreëerd door de cliënt, waarbij vertegenwoordigers (andere deelnemers) worden gekozen om de familieleden of belangrijke elementen van het systeem te vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordigers worden opgesteld in de ruimte op basis van de intuïtie van de cliënt of therapeut, waardoor de onderliggende dynamiek van het systeem visueel wordt weergegeven.

Door de opstelling te observeren, kunnen patronen, verstrikkingen, loyaliteiten en onopgeloste problemen binnen het familiesysteem duidelijker worden. Dit kan helpen bij het identificeren van oorzaken van emotionele en relationele problemen, evenals het verkrijgen van inzicht in mogelijke oplossingen en manieren om de energiestroom binnen het systeem te herstellen.

Welke rollen zijn er tijdens familieopstellingen?

Er zijn meestal drie rollen in een familieopstellingssessie: de cliënt, de opsteller en representanten.

 • Cliënt: Dit is degene die een specifiek probleem of een specifieke vraag heeft en hulp zoekt bij het begrijpen en oplossen van het probleem.
 • Opsteller: Dit is een getrainde facilitator of therapeut die de sessie leidt en de opstelling begeleidt.
 • Representanten: Andere deelnemers worden uitgenodigd om als representanten te fungeren voor familieleden of elementen van het systeem van de cliënt.

De representanten worden fysiek in de ruimte geplaatst, vaak zonder voorafgaande informatie over de familie van de cliënt. Ze stellen de verschillende familieleden of elementen van het probleem van de cliënt voor, zoals ouders, grootouders, broers, zussen, enzovoort.

De opsteller en de cliënt observeren de opstelling en letten op de posities en reacties van de representanten. Deelnemers kunnen emoties, sensaties of inzichten delen terwijl ze zich bewust worden van eventuele verstrikkingen of onopgeloste kwesties binnen het systeem.

De opsteller kan interventies voorstellen om de dynamiek te veranderen, zoals het verplaatsen van representanten of het uitspreken van bepaalde zinnen om onuitgesproken gevoelens of verlangens te uiten.

Wat is het doel van een familieopstelling?

Het doel van een familieopstelling is om de verborgen dynamieken en blokkades binnen het familiesysteem aan te pakken, zodat de cliënt meer inzicht krijgt in zijn of haar problemen en mogelijke stappen naar genezing en groei kan identificeren.

Voor wie is een familieopstelling geschikt?

Familieopstellingen kunnen potentieel nuttig zijn voor een breed scala aan mensen, maar ze zijn over het algemeen meer geschikt voor mensen die open staan voor alternatieve therapeutische benaderingen en die bereid zijn om diepgaand naar hun familiedynamiek en persoonlijke uitdagingen te kijken. Hier zijn enkele situaties waarin familieopstellingen geschikt kunnen zijn:

 1. Familiale conflicten: Als je worstelt met aanhoudende conflicten binnen je familie, kunnen familieopstellingen helpen om de onderliggende oorzaken van deze conflicten aan het licht te brengen en manieren te vinden om ermee om te gaan.
 2. Herhalende patronen: Als je merkt dat je steeds weer dezelfde problemen, gedragingen of relaties in je leven tegenkomt, kunnen familieopstellingen helpen om de dieperliggende patronen te begrijpen en te doorbreken.
 3. Onverwerkte emoties: Als je het gevoel hebt dat je onverwerkte emoties uit het verleden met je meedraagt, kunnen familieopstellingen je helpen deze emoties te onderzoeken en een manier te vinden om ermee om te gaan.
 4. Relaties: Familieopstellingen kunnen inzicht bieden in complexe familierelaties, zoals ouder-kindrelaties, broer-zus-dynamieken en grootouder-kleinkindrelaties.
 5. Trauma en verlies: Als je te maken hebt gehad met trauma’s of verlies binnen je familie, kunnen familieopstellingen helpen om deze ervaringen beter te begrijpen en ermee om te gaan.
 6. Identiteitskwesties: Mensen die worstelen met hun identiteit, gevoel van eigenwaarde of plaats binnen hun familie kunnen mogelijk profiteren van het inzicht dat familieopstellingen kunnen bieden.
 7. Zoeken naar inzicht: Als je gewoon nieuwsgierig bent naar de invloed van je familiegeschiedenis op je huidige leven en gedragingen, kunnen familieopstellingen een manier zijn om dieper inzicht te krijgen.

Het is echter belangrijk om op te merken dat familieopstellingen niet geschikt zijn voor iedereen. Mensen met ernstige psychische aandoeningen, zoals schizofrenie of ernstige depressie, kunnen baat hebben bij andere vormen van therapie. Ook kan het confronterend zijn om onverwachte emotionele thema’s aan te pakken tijdens opstellingssessies, dus het is belangrijk dat de deelnemer bereid en in staat is om met deze gevoelens om te gaan.

Voordat je besluit deel te nemen aan familieopstellingssessies, is het raadzaam om overleg te plegen met een gekwalificeerde therapeut of hulpverlener om te bepalen of dit de juiste benadering is voor jouw situatie.

Wat is het verschil tussen familieopstellingen en traditionele therapieën?

In tegenstelling tot traditionele therapiesessies, waarbij gesprekken en introspectie centraal staan, maakt familieopstellingen gebruik van fysieke representanten om de dynamieken visueel en ervaringsgericht te verkennen. Het richt zich op de bredere context van het familiesysteem en kan diepere inzichten bieden in relationele patronen.

Zijn er wetenschappelijke bewijzen voor de effectiviteit van familieopstellingen?

Hoewel sommige mensen positieve resultaten melden, ontbreekt over het algemeen solide wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van familieopstellingen. Het gebrek aan gecontroleerde studies en de subjectieve aard van de ervaring maken het moeilijk om definitieve conclusies te trekken.

Hoe kies je een gekwalificeerde therapeut of facilitator voor familieopstellingen?

Kies een therapeut of facilitator met relevante opleiding, ervaring en positieve aanbevelingen. Controleer hun achtergrond, certificering en kennis van ethische richtlijnen om ervoor te zorgen dat ze betrouwbaar zijn.

Kunnen familieopstellingen ook worden toegepast op andere gebieden dan familiedynamieken, zoals organisaties en persoonlijke ontwikkeling?

Ja, de principes van systemische opstellingen kunnen worden toegepast op diverse gebieden, zoals organisaties om teamdynamieken te begrijpen, en op persoonlijke ontwikkeling om inzicht te krijgen in interne conflicten en groeimogelijkheden.

Kritiek op familieopstellingen

Het is belangrijk op te merken dat familieopstellingen enige controverse met zich meebrengen binnen de traditionele psychologische gemeenschap. Hoewel sommige mensen positieve ervaringen en inzichten hebben opgedaan door deze methode, is er ook kritiek op de wetenschappelijke validiteit en het gebrek aan empirisch bewijs om de effectiviteit ervan te ondersteunen. Voordat je besluit deel te nemen aan een familieopstellingssessie, is het raadzaam om zorgvuldig onderzoek te doen en eventueel met een gekwalificeerde professional te overleggen.

Ervaringen met familieopstellingen

Mensen die deelnemen aan familieopstellingssessies kunnen verschillende ervaringen hebben, afhankelijk van hun persoonlijke situatie, emoties en de dynamiek van hun familiesysteem. Hier zijn enkele mogelijke ervaringen die mensen hebben gerapporteerd tijdens en na familieopstellingssessies:

 1. Emotionele ontdekking: Deelnemers kunnen diepe emoties ervaren terwijl ze de representanten observeren en zien hoe de onderliggende dynamiek van hun familiesysteem wordt uitgespeeld. Dit kan leiden tot het begrijpen van bepaalde patronen en het herkennen van onverwerkte gevoelens.
 2. Verandering van perspectief: Het zien van de fysieke opstelling van representanten kan deelnemers helpen om hun familiesituatie vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Dit kan resulteren in inzichten over waarom bepaalde gedragingen en relaties zich hebben ontwikkeld.
 3. Loslaten van emotionele last: Sommige deelnemers hebben gemeld dat ze tijdens een opstellingssessie een gevoel van opluchting ervoeren, alsof ze een emotionele last konden loslaten. Dit kan het gevolg zijn van het erkennen en benoemen van verborgen dynamieken.
 4. Verbondenheid met voorouders: Familieopstellingen kunnen deelnemers helpen om zich bewust te worden van hun banden met voorouders en de invloed van vorige generaties op hun huidige leven. Dit kan gevoelens van verbondenheid en begrip oproepen.
 5. Heling van familierelaties: Voor sommige deelnemers hebben familieopstellingen geleid tot het vermogen om bepaalde relaties binnen het familiesysteem te helen. Door het begrijpen van de oorzaken van spanningen of conflicten, kunnen deelnemers stappen ondernemen om veranderingen aan te brengen.
 6. Meer zelfbewustzijn: Familieopstellingen kunnen bijdragen aan een dieper begrip van persoonlijke gedragspatronen en emotionele reacties. Dit kan leiden tot meer zelfbewustzijn en de mogelijkheid om bewuster keuzes te maken in het dagelijks leven.
 7. Acceptatie van moeilijke waarheden: Soms kunnen familieopstellingen onthullen dat er in het familiesysteem geheimen, verlies of moeilijke gebeurtenissen zijn geweest. Hoewel dit confronterend kan zijn, kan het helpen bij het accepteren van de complexiteit van het familiesysteem.
 8. Inzicht in eigen gedrag: De opstelling kan inzicht bieden in waarom deelnemers zich op een bepaalde manier gedragen of bepaalde keuzes maken. Dit begrip kan de weg vrijmaken voor persoonlijke groei en gedragsverandering.

Het is belangrijk op te merken dat de ervaringen met familieopstellingen sterk kunnen variëren, en niet iedereen zal dezelfde resultaten behalen. Voor sommigen kunnen de ervaringen diepgaand en transformerend zijn, terwijl anderen mogelijk geen aanzienlijke veranderingen opmerken. Het is essentieel om te kiezen voor benaderingen en therapieën die bij je passen en om samen te werken met gekwalificeerde professionals.

Wat zijn bekende boeken over familiesystemen?

Er zijn verschillende bekende boeken geschreven over familieopstellingen en systemisch werk. Hier zijn enkele boeken die als referentiepunten dienen voor mensen die meer willen weten over dit onderwerp.:

De verborgen dynamiek van familiebanden – Bert Hellinger

Veel van onze overtuigingen en uitdagingen vinden hun oorsprong in het gezin waarin we zijn grootgebracht. Hier ontstaan de patronen die zich later manifesteren in onze huidige relaties. Via deelname aan een familieopstelling komen verstoord verhoudingen aan de oppervlakte. De verborgen dynamiek wordt onthuld, en van daaruit kan het proces van integratie en heling aanvangen.

In De Verborgen Dynamiek van Familiebanden presenteert Bert Hellinger zijn methodologie. Coauteurs Gunthard Weber en Hunter Beaumont geven gedetailleerd aan hoe deze methode verder verfijnd kan worden. Het uiteindelijke doel is individuen te helpen zich los te maken van emotionele verstrengelingen en een hernieuwde gevoel van vrijheid te laten ervaren.

De fontein, vind je plek – Els van Steijn

Gebruikmakend van de fontein als symbool van je familiesysteem, biedt dit boek praktische houvast om hardnekkige gedragspatronen te doorbreken, resulterend in meer innerlijke rust en controle over je leven. ” De fontein (als symbool voor het familiesysteem) helpt je om jouw unieke plek te ontdekken, waar je de cruciale stroom ontvangt die de koers van je leven bepaalt. Vaak bevinden mensen zich onbewust niet op hun juiste plek, wat tot uiteenlopende uitdagingen kan leiden. Dit boek voorziet je van praktische adviezen om stevig op je eigen plek te staan.

De kracht van familieopstellingen – Vincent van der Burg

Binnen elke familie worden patronen en gewoontes doorgegeven. Deze ingesleten patronen (het familiesysteem) kunnen je dromen in de weg staan. In De Kracht van Familieopstellingen onthult Vincent van der Burg hoe je je bewust kunt worden van deze onbewuste patronen, dankzij de methode van familieopstellingen.

Dit boek biedt praktische informatie, verhelderende casestudies en oefeningen waarmee je direct zelf aan de slag kunt. Hierdoor krijg je dieper inzicht in jezelf en werk je aan meer innerlijke rust, harmonie en connectie, zowel met jezelf als met anderen. Dit is hoe je jouw meest vervullende leven kunt leiden!

Scroll naar boven