closeup photography of gold number 9

Welke Enneagram-types zijn er?

Het Enneagram is een persoonlijkheidssysteem dat bestaat uit negen hoofdtypen. Elk type wordt gekenmerkt door specifieke eigenschappen, drijfveren en gedragspatronen. Het Enneagram biedt inzicht in hoe mensen denken, voelen en handelen, en het kan worden gebruikt als een krachtig instrument voor zelfontwikkeling en het begrijpen van anderen. In dit artikel zullen we de negen Enneagram-types verkennen en hun kenmerken beschrijven.

Type 1: De Perfectionist

Mensen van type 1 streven naar perfectie en streven naar hoge normen. Ze zijn kritisch, zowel naar zichzelf als naar anderen. Ze zijn gedreven, betrouwbaar en hebben een sterk gevoel van plicht. Hun diepgewortelde verlangen is om goed en fout te onderscheiden en de wereld te verbeteren.

Type 2: De Helper

Type 2-personen zijn warm, zorgzaam en attent. Ze zetten zich in om anderen te helpen en waardering te ontvangen voor hun inspanningen. Ze hebben de neiging om hun eigen behoeften op de achtergrond te plaatsen en zich te richten op het vervullen van de behoeften van anderen.

Type 3: De Presteerder

Dit type is gericht op succes en prestatie. Ze zijn ambitieus, zelfverzekerd en willen bewonderd en gewaardeerd worden. Ze hebben de neiging om te streven naar erkenning en succes in hun carrière en streven naar doelen met vastberadenheid.

Type 4: De Individualist

Type 4-mensen zijn creatief, gevoelig en introspectief. Ze streven naar uniekheid en authenticiteit. Ze hebben de neiging om diepe emoties te ervaren en worstelen soms met gevoelens van melancholie en het gevoel anders te zijn dan anderen.

Type 5: De Waarnemer

Dit type is intellectueel, onafhankelijk en nieuwsgierig. Ze hebben een sterke behoefte aan kennis en begrip en kunnen afstandelijk lijken. Ze trekken zich vaak terug om hun gedachten en ideeën te verkennen.

Type 6: De Loyalist

Mensen van type 6 zijn loyaal, betrouwbaar en veiligheidsgericht. Ze hebben de neiging om angstig te zijn en worstelen met twijfel en onzekerheid. Ze vertrouwen op regels en autoriteit om zich veilig te voelen.

Type 7: De Avonturier

Dit type is avontuurlijk, enthousiast en optimistisch. Ze streven naar plezier, vrijheid en nieuwe ervaringen. Ze kunnen soms impulsief zijn en verlangen naar afleiding en opwinding.

Type 8: De Baas

Type 8-personen zijn krachtig, assertief en zelfverzekerd. Ze streven naar controle en onafhankelijkheid en hebben een sterke behoefte aan autonomie. Ze kunnen confrontaties niet uit de weg gaan en komen op voor zichzelf en anderen.

Type 9: De Vredestichter

Mensen van type 9 zijn vredelievend, geduldig en conflictvermijdend. Ze streven naar harmonie en eenheid en hebben de neiging om zichzelf weg te cijferen om conflicten te voorkomen. Ze hebben moeite met het uiten van hun eigen behoeften.

Het Enneagram is geen stempel dat mensen in een hokje plaatst, maar eerder een dynamisch systeem dat de diepere drijfveren en gedragspatronen van individuen onderzoekt. De meeste mensen vertonen eigenschappen van meerdere Enneagram-types, maar ze hebben meestal één hoofdtype dat hun kernpersoonlijkheid weerspiegelt.

Het begrijpen van je eigen Enneagram-type kan een waardevol hulpmiddel zijn voor zelfontwikkeling. Het stelt je in staat om bewust te worden van je sterke punten en zwakke punten, je reacties in verschillende situaties te begrijpen en te werken aan persoonlijke groei. Bovendien kan het Enneagram helpen bij het begrijpen van anderen en het verbeteren van relaties door inzicht te bieden in de motivaties en behoeften van mensen met verschillende persoonlijkheidstypen.

Het Enneagram wordt vaak gebruikt in coaching, therapie en zelfhulpboeken om mensen te begeleiden bij het ontdekken van hun type en het ontwikkelen van effectievere coping-strategieën. Het kan ook worden toegepast in zakelijke omgevingen om teamdynamiek te verbeteren en communicatieproblemen op te lossen.

Scroll naar boven