woman standing in front of clear glass window

Wat is winterdepressie

Een winterdepressie is een seizoensgebonden depressie. Mensen met een winterdepressie hebben terugkerende depressieve klachten tijdens het najaar, de winter en het vroege voorjaar. Zij voelen zich lusteloos, beleven weinig plezier en slapen veel. In het voorjaar nemen de klachten weer af.  

Iedereen kan een winterdepressie krijgen. Jongere mensen hebben vaker een depressieve periode in de winter dan ouderen.

Scroll naar boven